VICEPRIMARUL ORAȘULUI CÂMPENI
Ec. CRISTESCU VERA DORINA

Audiențe pentru problemele cetățenilor:
Marți: 11:00-13:00; Joi 11:00-13:00

 

CURRICULUM VITAE:

NUME ȘI PRENUME: Cristescu Vera Dorina
TELEFON: 0799 840 127
E-MAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

EXPERIENTE PROFESIONALE:
2017 – prezent Viceprimar Primăria orașului Câmpeni
2000 – 2014 Manager Hotel și Restaurant
2009 – 2010 Manager Spital

EDUCAȚIE:
2000-2004 Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Economice
1986-1990 Liceul Industrial Cîmpeni, Profil Matematică-Fizică

FORMARE PROFESIONALĂ/CURSURI:
2015 – Manager proiect – SC.JAM BUSINESS SRL Alba Iulia
2014 – Consilier orientare privind cariera – SC OIROM SRL Alba Iulia
2012-2013 – Inspector resurse umane – SC IC CONSULTING SRL Cluj Napoca
2012 – Formator – SC FORMAROM SRL Zalău
2012 – Manager competențe antreprenoriale – Asociația pentru Promovarea Femeii in România,  Timișoara
2009 – Management spitalicesc – 
Școala Națională de Sănătate Publica si Management Sanitar, București
2000-2004 – Economist licențiat – SCOALA SUPERIOARE DE AFACERI- BUCURESTI, FACULTATEA DE STUDII COMERCIALE SI FINANCIAR BANCARE ALBA IULIA
2001- Curs manager/formare managerială în specialitatea Hotel și Restaurant – THRCG București, Ministerul Turismului România
1994 – Ajutor analist programator – 
Ministerul Muncii si  Protecției Sociale Direcția de Munca si Protecție Sociala Alba

COMPETENȚE LINGVISTICE:
Limba engleza – Cambridge B2
Limba franceza – DELF B2

PERMIS DE CONDUCERE: ctg. B


PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI
PE BAZA LEGII 215/2001:
a) îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație,cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,
e) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei sau al orașului,
f) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.