VICEPRIMARUL ORAȘULUI CÂMPENI
GOG VALENTIN-TIBERIU

Audiențe pentru problemele cetățenilor:
Marți: 11:00-13:00; Joi 11:00-13:00

 

CURRICULUM VITAE:

NUME ȘI PRENUME:
TELEFON:
E-MAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

EXPERIENTE PROFESIONALE:

 

EDUCAȚIE:

 

FORMARE PROFESIONALĂ/CURSURI:

 

COMPETENȚE LINGVISTICE:

 

 

PERMIS DE CONDUCERE: ctg. B


PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI
PE BAZA LEGII 215/2001:
a) îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație,cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,
e) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei sau al orașului,
f) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.