DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

Acte necesare și precizări
Notă: Eliberarea adeverințelor referitoare la datele din registrul agricol se face pe baza actului de identitate și a dovezii înscrierii în registrul agricol.

OBȚINEREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A ACARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

Acte necesare și precizări
Cerere tip atestat de producător
Cerere tip carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL:

Consilier SELAGE ANA
Telefon: 0258 771 215 interior 24