* Proiect de hotărâre nr. 7888 din 10.06.2022 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATE APUSENI CÂMPENI SRL

* Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022:

» Raport de specialitate la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

» Referat de aprobare privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

» (proiect) ANEXA la HCL – NIVEL IMPOZITE SI TAXE LOCALE INDEXATE pentru anul fiscal 2022