Proiecte de acte normative spre consultare publică:

2.11.2023 Proiect de hotarare 12393 privind includerea indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deșeurilor municipale

14.11.2019. Anunț publicare și Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2020

21.05.2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a orașului Câmpeni