Raport de specialitate la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

Referat de aprobare privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

(proiect) ANEXA la HCL – NIVEL IMPOZITE SI TAXE LOCALE INDEXATE pentru anul fiscal 2022

Șef serviciu Vârciu Viorica