DATE DE CONTACT :

ADRESA: PRIMĂRIA ORAȘ CÂMPENI, STR. AVRAM IANCU, NR. 5, LOC. CÂMPENI, JUD. ALBA
TELEFON:   0258 771 215   interior  36;  EMAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

>> MESAJUL POLIȚIEI LOCALE CÂMPENI

>> ACTIVITATEA ȘI ATRIBUȚIILE POLIȚIEI LOCALE CÂMPENI

>> PROGRAMUL LUNAR DE ACTIVITATE AL POLIȚIEI LOCALE CÂMPENI PENTRU ANUL 2018

>> REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE CÂMPENI

COMPONENȚA POLIȚIEI LOCALE CÂMPENI:


Șef serviciu SUCIU VOICHIȚA-LAURA
Profesia: licențiat în litere

Polițist local CORCHEȘ DAN-GEORGE
Profesia: tehnician veterinar

Polițist local CORCHEȘ IOANA-MARIA
Profesia: economist

Polițist local GHERGHEL BIANCA-MARIA
Profesia: inginer protecția mediului

Polițist local MIHON NICOLAE 
Profesia: licențiat în drept

Polițist local NARIȚA SIMONA-LIVIA
Profesia: licențiat în științe administrative

Polițist local NEAG GHEORGHE
Profesia: studii medii - tehnician silvic

Polițist local ONEȚ BOGDAN-EMIL
Profesia: licențiat în contabilitate și informatică de gestiune