SERVICIUL DE SALUBRIZARE ȘI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT:

Șef serviciu TRIF SORIN-NICOLAE
___
Profesia: inginer
___Mobil: 0744395773
Inspector de specialitate – contabilitate GLIGOR SIMONA-LIA
___
Profesia: economist
Referent BREZEȘTIAN CRISTINA-ADELA
___
Profesia: asistent social
Inspector de specialitate CANDREA NICOLAE-VASILE
___Profesia: jurist
Inspector de specialitate ONEȚ NICOLAE-GELU
___Profesia: inginer
Funcționar BUZGARIU NICOLAE
___
Tel: 0258 771 615
Muncitori calificați BRĂTIAN-DRĂGOESCU AURA-VERONICA, BALEA MIHAI-MARIUS,   BONCUȚ IOSIF,  MUCEA IOAN-NICOLAE,  ȚIMONEA SABIN, BUZGAR NICOLAE-EMIL, POTINTEU GHEORGHE, DANCIU DORIN-IOAN, POTINTEU DUMITRU
Muncitori necalificați: PETRICELE MARIANA