Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă și care au disponibilitatea de a îngriji la domiciliul personal copii pentru care se instituie măsura de protecție specială, cumulat cu îndeplinirea condițiilor din legislația de specialitate, pot urma cursuri de formare și atestare GRATUITE, urmate de angajarea ca asistent maternal profesionist.
Pliant prezentare proiect – TEAM-UP
Una dintre activitățile proiectului vizează evaluarea, formarea,atestarea și angajarea unui număr de asistenți maternali profesioniști

Grupul țintă al proiectului, la nivel național, îl constituie 15 000 de persoane, respectiv:
 4000 de asistenţi maternali care beneficiază de sprijin din care 2000 din mediul rural;
 11000 de asistenţi maternali care beneficiază formare profesională din care 5500 din mediul rural.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au capacitate deplină de exerciţiu;
b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
c) au în folosință o locuință care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
Nu poate fi asistent maternal profesionist:
a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.