Fenomenele hidrometeorologice periculoase, inundațiile și alunecările de teren manifestate cu o amploare tot mai mare în ultimii ani au provocat pagube semnificative, inclusiv în rândul gospodăriilor populației din județul Alba.

Considerând acestea, vă aducem la cunoștință prevederile Legii nr. 260/2008 republicată, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, care la  art. 3 alin. 1  stipulează că: ”persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale”.

De asemenea, conform art. 22 alin. 1 din aceeași lege ”persoanele fizice sau juridice care nu își asigură locuințele aflate în proprietate nu beneficiază în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi de nici un fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor”.

Protejați-vă locuința!

Compartiment Protecție Civilă