HCL 161 din 19.12.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 160 din 19.12.2017 privind modif. listei cu lucrarile de reparatii propuse a se realiza in anul 2017 in or. Cimpeni
HCL 159 din 19.12.2017 privind dezmembrarea unui imobil
HCL 158 din 19.12.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 70056 Cimpeni
HCL 157 din 19.12.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 73808 Cimpeni
HCL 156 din 19.12.2017 privind aprobarea nivelului chiriilor la spatiile si terenurile CL Cimpeni pe anul 2018
HCL 155 din 19.12.2017 privind aprobarea actului constitutiv si statutului Asoc. de dezv. intercomunitara de utilitate publica MOTII GAZ
HCL 154 din 19.12.2017 privind aprobarea platii unor cheltuieli de judecata
HCL 153 din 19.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 152 din 05.12.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Spitalul or. Cimpeni
HCL 151 din 05.12.2017 privind modificarea programului anual de achizitii publice pentru anul 2017
HCL 150 din 05.12.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 149 din 05.12.2017 privind aprobarea organiz. manifestarii culturale Sarbatoarea pomului de Craciun 2017
HCL 148 din 27.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului inscris in CF 70150 Cimpeni
HCL 147 din 27.11.2017 privind includerea in domeniul privat al or. Cimpeni a imobilului inscris in CF 74031 Cimpeni
HCL 146 din 27.11.2017 privind includerea in domeniul privat al or. Cimpeni a imobilului inscris in CF 70475 Cimpeni
HCL 145 din 27.11.2017 privind includerea in domeniul privat al or. Cimpeni a imobilului inscris in CF 73808 Cimpeni
HCL 144 din 27.11.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe Cimpeni Vale
HCL 143 din 27.11.2017 pt acordarea premiilor pt anumite categ de persoane varstnice in anul 2017
HCL 142 din 27.11.2017 aprobarea datelor de organizare a targurilor in anul 2018 in or. Cimpeni
HCL 141 din 14.11.2017 aprobarea pretului minim de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa care va fi vanduta la licitatie
HCL 140 din 14.11.2017 desemnarea pers. care va detine Registrele de evid a datoriei publice locale si cel al garantiilor locale ale UAT Cimpeni
HCL 139 din 14.11.2017 de modif a HCL 20 per 2016 privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
HCL 138 din 14.11.2017 acordarea avizului pt comisiile de concurs pt ocuparea functiei de director medical la Spitalul de boli cronice Cimpeni
HCL 137 din 14.11.2017 privind constituire parteneriat organizare concurs interjudetean de matematica intre or Cimpeni si CNAI
HCL 136 din 14.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 135 din 06.11.2017 privind modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
HCL 134 din 06.11.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 133 din 06.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-ec. pentru investitia – demontare montare bazin de combustibil la CNAI Cimpeni
HCL 132 din 23.10.2017 privind modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
HCL 131 din 23.10.2017 pentru contributia locala pe anul 2018 pt dotari si lucrari la Spitalul de Boli Cronice
HCL 130 din 23.10.2017 privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. local si Liceul tehnologic sivic Cimpeni
HCL 129 din 23.10.2017 privind desemnarea reprezentatilor CL Cimpeni in Adun. Generala a Actionarilor la SC APA CTTA SA
HCL 128 din 23.10.2017 privind modif. anexei nr. 3 la HCL 46 per 2008 privind delegarea serv de alimentare cu apa si de canalizare catre SC APA CTTA
HCL 127 din 23.10.2017 privind constituirea comisiilor de concurs pt fctia de director medical la Spitalul or. Cimpeni
HCL 126 din 23.10.2017 privind constituirea comisiilor de concurs pt fctia de director medical la Spitalul de Boli cronice Cimpeni
HCL 125 din 23.10.2017 privind constituirea comisiilor de concurs pt fctia de director financiar contabil la Spitalul de Boli cronice Cimpeni
HCL 124 din 23.10.2017 privind dezlipirea unui imobil
HCL 123 din 23.10.2017 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de UAT CIMPENI
HCL 122 din 23.10.2017 privind acordarea avizului de principiu pt contributia locala pe anul 2018 la dotari si reparatii la Spitalul or. Cimpeni
HCL 121 din 23.10.2017 privind aprobarea docum. tehnico-ec. pt. investitia – Iluminat festiv 2017-2018-ORAS CIMPENI
HCL 120 din 23.10.2017 privind propuneri de atribuire teren cf. L 18 per 1991 numitului POTINTEU NICOLAE
HCL 119 din 23.10.2017 privind propuneri de atribuire teren cf. L 18 per 1991 numitilor Cret Marius si Cret Cristina Petronela
HCL 118 din 09.10.2017 privind aprobarea DALI pt continuare lucrari la investitia Reabil. moderniz si extindere asezamant cultural or. Cimpeni
HCL 117 din 09.10.2017 privind modif HCL 100 per 2016
HCL 116 din 09.10.2017 privind modif HCL nr. 8 per 2017 – privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
HCL 115 din 09.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 114 din 29.09.2017 privind modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
HCL 113 din 29.09.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 112 din 29.09.2017 privind aprob proiectului Asig. sustenabilitatii din surse alternative pt prod. apei calde de consum la Spit. or. Cimpeni
HCL 111 din 29.09.2017 privind aprob doc tehnico-ec. (SF) si a indicatorilor tehnico-ec. pentru investitia Panouri solare Spital Cimpeni
HCL 110 din 22.09.2017 privind desemnarea reprez Cons. Local in Comisia pt. eval. si asig. calitatii la nivelul unit. de invatatmant din or. Cimpeni
HCL 109 din 22.09.2017 privind modif HCL 90 per 2017 de aprob. a pretului minim de pornire la licitatia pt masa lemnoasa
HCL 108 din 22.09.2017 privind stabilirea normativului propriu de carburant pt functionarea autoturismului Dacia Duster AB 17 PLC
HCL 107 din 22.09.2017 privind modif. si complet. HCL 88 per 2016 de aprob a contractarii unei finantari ramburs. interne-leasing achiz. camion
HCL 106 din 22.09.2017 privind aprobarea notei de fundamentare pt realizarea investitiei publice de interes local – achizitionare camion
HCL 105 din 08.09.2017 privind aprobarea pretului minim de pornire la licitatie pt. masa lemnoasa care va fi vanduta la licitatie
HCL 104 din 08.09.2017 privind desemnarea reprez Cons. Local in cons. de administratie al unitatilor educationale
HCL 103 din 08.09.2017 privind acordarea premiilor pt anumite categ. de pers. varstnice in anul 2017
HCL 102 din 08.09.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni
HCL 101 din 08.09.2017 privind stabilirea indemnizatiei pentru membrii Cons. local al or. Cimpeni
HCL 100 din 08.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 99 din 09.08.2017 privind modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
HCL 98 din 09.08.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 97 din 09.08.2017 privind completarea HCL 46 per 2017 de aprobarea a utilizarii execedentului bugetar
HCL 96 din 09.08.2017 privind aprobarea inceperii procedurii de achizitionare a imobilului teren inscris in CF 71860 Cimpeni
HCL 95 din 09.08.2017 privind aprob. doc. tehnico-ec. pt Pod 1 peste Aries-metalic si Pod 2 peste Abrudel-beton
HCL 94 din 09.08.2017 privind aprob. doc. tehnico-ec. pt Modern str princ. II – T. Vladimirescu Bratinesei Castanilor Cucului Dealului Bradatel
HCL 93 din 09.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-ec. pentru Modernizarea strazi principale I – Libertatii Turzii Horea
HCL 92 din 09.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-ec. pentru investitia Construire magazie – str. Izvoarelor
HCL 91 din 09.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-ec. pentru investitia Canalizare pluviala – str. Fintinele
HCL 90 din 09.08.2017 privind aprobarea pretului minim de pornire la licitatie pt. masa lemnoasa carwe va fi vanduta la licitatie
HCL 89 din 09.08.2017 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior productia anului 2017
HCL 88 din 09.08.2017 privind darea in folosinta gratuita Parohiei Greco-catolice a unui spatiu in vederea amenajarii unui spatiu liturgic
HCL 87 din 09.08.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al or. Cimpeni in Salubris Alba
HCL 86 din 09.08.2017 privind aprobarea ciotizatiei or. Cimpeni pt. 2017 la Asociatia SALUBRIS Alba
HCL 85 din 17.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul fam. ocupationale Administratie
HCL 84 din 17.07.2017 privind modificarea programului anual de investitii pentru anul 2017
HCL 83 din 17.07.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 82 din 17.07.2017 privind revocarea HCL 79 per 2017 de modif. a listei cu lucrarile de reparatii propuse a se realiza in anul 2017
HCL 81 din 17.07.2017 privind aprobarea Festivalului National de Folclor SUS SUS SUS LA MOTI LA MUNTE ed. 2017
HCL 80 din 30.06.2017 privind rectificarea bugetului orasului Cimpeni pe anul 2017
HCL 79 din 30.06.2017 privind modif. listei de reparatii propuse a se realiza in anul 2017 in or. Cimpeni
HCL 78 din 30.06.2017 privind aprobarea unei docum. tehnico-econom. Moderniz. str.Horea-drum Mihoiesti si str. adiacente la str.Horea
HCL 77 din 30.06.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil
HCL 76 din 30.06.2017 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane varstnice in anul 2017
HCL 75 din 30.06.2017 privind acceptarea unei donatii
HCL 74 din 30.06.2017 privind modif. HCL 44 per 2011 de aprob. a contractelor de voluntariat pt personalul din cadrul SVSU
HCL 73 din 30.06.2017 privind propuneri de atribuire teren cf. L 18 per 1991 rep. cu modif. si complet. ulterioare
HCL 72 din 30.06.2017 privind aprobarea unei documen. tehnico-econom – zid de sprijin – str. Transilvaniei
HCL 71 din 30.06.2017 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CIMPENI SRL
HCL 70 din 30.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 69 din 29.05.2017 privind modificarea HCL 94 per 2016 de numire a reprez. Cons. local in Cons. de administratie al unitatilor sanitare
HCL 68 din 29.05.2017 privind aprobarea intocmirii amenajamentului pastoral pt. UAT Cimpeni de catre Dir. Agricultura Alba
HCL 67 din 29.05.2017 privind modificarea HCL 21 per 2017 de aprob. a Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgenta
HCL 66 din 29.05.2017 privind aprobarea organigramei si statul de functii la Spitalul de Boli Cronice Cimpeni
HCL 65 din 29.05.2017 privind modificarea HCL 143 per 2005 de aprob. a Regulamentului SVSU Cimpeni
HCL 64 din 29.05.2017 privind modificarea programului anul al achizitiilor pentru 2017
HCL 63 din 29.05.2017 privind rectificarea bugetului orasului Cimpeni
» Anexa la HCL 62 din 29.05.2017
HCL 62 din 29.05.2017 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al orasului Cimpeni pe anul 2016
HCL 61 din 29.05.2017 privind aprobarea unei documentatii tehnico-economice pentru DIORAMA
HCL 60 din 29.05.2017 privind aprobarea unei documentatii tehnico-economice
HCL 59 din 28.04.2017 privind modif HCL 94 per 2016 de numire a reprez CL Cimpeni in Consiliul de administratie al unitatilor sanitare
HCL 58 din 28.04.2017 privind modif HCL 95 per 2016 de desemnare a reprez CL Cimpeni in Consiliul de administratie al unitatilor educationale
HCL 57 din 28.04.2017 privind aprobarea criteriilor pt. ocuparea postului de administrator public
HCL 56 din 28.04.2017 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane varstnice in anul 2017
HCL 55 din 28.04.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al or. Cimpeni
HCL 54 din 28.04.2017 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatata in anul 2017
HCL 53 din 28.04.2017 privind modificarea programului anual 2017 al achizitiilor publice
HCL 52 din 28.04.2017 privind rectificarea bugetului or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 51 din 28.04.2017 privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
HCL 50 din 28.04.2017 privind modif. HCL 72 per 2016, modif prin HCL 4 per 2017 privind componenta comisiilor de speciailtate
HCL 49 din 31.03.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017
HCL 48 din 31.03.2017 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru 2017
HCL 47 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al or. Cimpeni pe anul 2017
HCL 46 din 31.03.2017 privind aprobarea utilizarii in 2017 a excedentului bugetar
HCL 45 din 31.03.2017 privind aprobarea lucrarilor de reparatii propuse a se realiza in 2017 in or. Cimpeni
HCL 44 din 31.03.2017 privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local si Asoc Filantropia
HCL 43 din 31.03.2017 privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local, Sc. gimn. Cimpeni si Asoc. sc. Viitorul Cimpeni
HCL 42 din 31.03.2017 privind constituirea parteneriatului intre or. Cimpeni prin Cons. Local, Colegiul nat. Av.Iancu Cimpeni si Asoc. sc. Av. Iancu
HCL 41 din 31.03.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico ec. pt. obiectivul reabilitare teren sport – str. Izvoarelor
HCL 40 din 31.03.2017 privind propuneri de atribuire teren cf. L 18 per 1991 rep. cu modif. si complet. ulterioare
HCL 39 din 31.03.2017 privind validarea mandatului unui consilier
HCL 38 din 31.03.2017 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier
HCL 37 din 14.03.2017 privind modif HCL 95 per 2016 de desemnare a reprez CL Cimpeni in Consiliul de administratie al unitatilor educationale
HCL 36 din 14.03.2017 privind aprobarea cotizatiei pentru 2017 a or. Cimpeni la Asoc. SALUBRITATEA APUSENI CIMPENI
HCL 35 din 14.03.2017 privind aprobarea cotizatiei pentru 2017 a or. Cimpeni la Asoc. APA ALBA
HCL 34 din 14.03.2017 privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, depus de OS ABRUD RA
HCL 33 din 14.03.2017 privind avizarea Raportului de gestiune privind admin. padurii comunale pe naul 2016
HCL 32 din 14.03.2017 privind propuneri de atribuire teren cf. L 18 per 1991 rep cu modif si complet ulterioare
HCL 31 din 14.03.2017 privind modif HCL 2 per 2016 de aprob a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru lucr finantate de MDRAP
HCL 30 din 14.03.2017 privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
HCL 29 din 14.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 28 din 28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprez stimulente financiare lunare
HCL 27 din 28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a politiei locale la nivelul orasului Cimpeni
HCL 26 din 28.02.2017 privind modif HCL 94 per 2016 modif prin HCL 115 per 2016 de numire a reprez CL Cimpeni in Consiliile de administratie
HCL 25 din 28.02.2017 privind respingerea criteriilor pentru ocuparea postului de administrator public
HCL 24 din 28.02.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza orasului Cimpeni pentru anul 2017-2018
HCL 23 din 28.02.2017 aprobarea burselor scolare in anul 2017
» Continuare la anexa de la HCL 22 din 28.02.2017
» Anexa la HCL 22 din 28.02.2017
HCL 22 din 28.02.2017 privind aprobarea modificării caietului de sarcini si a anexelor acestuia pentru lotul 3 zona 3 – concesion. activit. salubrizare
HCL 21 din 31.01.2017 privind aprobarea Reg de acordare a Ajutoarelor de Urgenta
HCL 20 din 31.01.2017 privind aprobarea Reg de organiz si funct a serv de administrare a domeniului public si privat al or Cimpeni
HCL 19 din 31.01.2017 privind modif HCL 89 per 2015 de aprobarea a Reg de circulatie rutiera pietonala si parcarea autovehiculelor in or Cimpeni
HCL 18 din 31.01.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii imobilului teren inscris in CF 70036 Cimpeni
HCL 17 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii unui spatiu pentru amenajare sediu Birou parlamentar Alba – deputat Corneliu Olar
HCL 16 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii unui spatiu pentru amenajare sediu Birou parlamentar Alba – deputat Ioan Dirzu
HCL 15 din 31.01.2017 privind modif HCL 93.2016 de acordare mandat special reprez Consiliului local Cimpeni in Adun gen a Asoc APA ALBA
HCL 14 din 31.01.2017 privind incheierea unei conventii de constituire a dreptului de uz, servitute si acces la utilitatile publice
HCL 13 din 31.01.2017 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CIMPENI SRL
HCL 12 din 31.01.2017 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice la nivelul orasului Cimpeni pentru anul 2017
HCL 11 din 31.01.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017 la nivelul orasului Cimpeni
HCL 10 din 31.01.2017 privind aprobarea infiintarii Centrului National de Informare si Promovare Turistica Cimpeni
HCL 9 din 31.01.2017 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Cimpeni
HCL 8 din 31.01.2017 privind modif HCL 73 per 2016 de modif a HCL 20 per 2016 privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
HCL 7 din 31.01.2017 privind modif HCL 26 per 2016 de aprobare a unor documentatii tehnico-economice
HCL 6 din 31.01.2017 rivind modif HCL 100.2016 de aprob a doc de avizare a lucr pt investitiile Sc gimn-reab gr sanitare accese si CNAI-reab.cantina
HCL 5 din 31.01.2017 privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 rep. cu modif si complet. ulterioare
HCL 4 din 31.01.2017 privind modificarea art. 2 din HCL 72 per 2016 privind componenta comisiilor de specialitate
HCL 3 din 31.01.2017 privind validarea mandatului unui consilier
HCL 2 din 31.01.2017 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier
HCL 1 din 31.01.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta