HCL 159 din 28.11.2023 privind aprobarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 158 din 28.11.2023 privind avizarea închirierii prin licitație publică a unui imobil
HCL 157 din 28.11.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului General de Urbanism pt Câmpen
HCL 156 din 28.11.2023 privind constituirea parteneriatului între Or.Câmpeni prin SSADPPCâmpeni și Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni
HCL 155 din 28.11.2023 privind aprobarea nivelului chiriilor la spațiile și terenurile aparținând or.Câmpeni pe anul 2024
HCL 154 din 28.11.2023 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 74279
HCL 153 din 28.11.2023 privind avcordarea unui mandat special reprezentantului UAT Câmpeni în AGA la ADI SALUBRIS ALBA
HCL 152 din 10.11.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masă lemnoasă din producția anului 2023 – PARTIDA 1714 Lindru
HCL 151 din 10.11.2023 privind modificarea HCL 87 per 2023 de aprobare a prețului de pornire la licitație pentru masă lemnoasă din producția

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 10.11.2023
HCL 152 din 10.11.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masă lemnoasă din producția anului 2023 – PARTIDA 1714 Lindru
HCL 151 din 10.11.2023 privind modificarea HCL 87 per 2023 de aprobare a prețului de pornire la licitație pentru masă lemnoasă din producția anului 2023
HCL 150 din 10.11.2023 privind modificarea HCL 86 per 2023 de aprobare a documentației tehnico economice SF Construire Bază Sportivă Câmpeni; Anexa la HCL 150 din 10.11.2023
HCL 149 din 10.11.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 31.10.2023
HCL 148 din 31.10.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 147 din 31.10.2023 pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 146 din 31.10.2023 pentru aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare DC 241 și cale de acces complex locuițe” Anexa la HCL 146 din 31.10.2023
HCL 145 din 31.10.2023 pentru aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD1 pe str. Izvoarelor peste Râul Arieș, în orașul Câmpeni” Anexa la HCL 145 din 31.10.2023 PT (145) – Partea desenata 1 PT (145) – Partea desenata 2
HCL 144 din 31.10.2023 privind modificarea art.1, art.2 și art.3 din HCL/96 2021 de aprobare a documentației : ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pt Colegiul Național Avram Iancu Câmpeni”
HCL 143 din 31.10.2023 privind aprobarea devizului estimativ de lucrări pentru investiția ”Relocare stâlpi și reparații rețea iluminat public str. Horea”
HCL 142 din 31.10.2023 pentru aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Construire complex de locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ, în orașul Câmpeni”, 4.5 PT + DDE – parte scrisa, 4.5 PT + DDE – parte desenata 1, 4.5 PT + DDE – parte desenata 2, 4.5 PT + DDE – parte desenata – Instalații
HCL 141 din 31.10.2023 pentru modificarea art.1 din HCL 122 2023 de aprobare a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce va fi valorificată din producția anului 2023
HCL 140 din 31.10.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 139 din 31.10.2023 privind aprobarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 138 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 137 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 136 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 135 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 134 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 133 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 132 din 31.10.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 13.10.2023
HCL 131 din 13.10.2023 de modificare a HCL 130 per 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor economici pentru investiția ”Realizare sprijinire pe str. Dealului”

HCL 130 din 13.10.2023 de modificare a HCL 101 per 2022 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare str. Dealului”
HCL 129 din 13.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 29.09.2023
HCL 128 din 29.09.2023 privind modificarea art.2 și art.3 din HCL 92/2020 de aprobare a proiectului Imbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni
HCL 127 din 29.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 126 din 29.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Câmpeni în Consiliul de administrație al CNAI
HCL 125 din 29.09.2023 privind aprobarea organizării manifestărilor culturale Ziua Persoanelor Vârstnice
HCL 124 din 29.09.2023 privind propunere de atribuire teren cf. Legii nr. 18 per 1991 numiților MUNTEAN AURELIAN ALIN FLORIN și MUNTEAN DANIELA
HCL 123 din 29.09.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 122 din 29.09.2023 privind aprobarea prețului pentru masă lemnoasă din producția anului 2023
HCL 121 din 29.09.2023 privind declararea ca fiind bun de uz și interes local a imobilului înscris în CF 70399 Câmpeni
HCL 120 din 29.09.2023 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a Dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra str. Revoluției 1848 – TRANSON 2
HCL 119 din 29.09.2023 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a Dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra STR. FORESTIERILOR – TRONSON 3
HCL 118 din 29.09.2023 privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a Dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra STR. FORESTIERILOR – TRONSON 1
HCL 117 din 29.09.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF 76051 Câmpeni și 76053 Câmpeni
HCL 116 din 29.09.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70070 Câmpeni
HCL 115 din 29.09.2023 privind acompletarea anexei 2 la HCL 128 din 2017 privind lista bunurilor proprietate publică și privată a orașului Câmpeni aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare concesionate către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare
HCL 114 din 29.09.2023 privind ajustarea tarifelor de salubrizare practicate pe raza UAT Oraș Câmpeni de SC SALUBRITATE APUSENI SRL

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 13.09.2023
HCL 113 din 13.09.2023 privind aprobare studiu de oportunitate pentru proiectul ”Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate” la Spitalul de Boli Cronice prin PNRR

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 17.08.2023
HCL 112 din 17.08.2023 privind aprobare studiu de oportunitate pentru proiectul ”Câmpeni medical essential software solution”
HCL 111 din 17.08.2023 privind aprobarea listei consumatorilor (continuare 2176-2180) care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 110 din 17.08.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 109 din 17.08.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 108 din 17.08.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 107 din 17.08.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 106 din 17.08.2023 privind actualizarea listei consumatorilor care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 105 din 17.08.2023 privind insușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în CF a dreptului de proprietate Drum
HCL 104 din 17.08.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70002 Bistra și CF 70644 Bistra

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 08.08.2023
HCL 102 din 08.08.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 101 din 08.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 100 din 08.08.2023 privind aprobarea organizării manifestării culturale Zilele Orașului Câmpeni 2023
HCL 99 din 08.08.2023 privind aprobarea Statutului ADI ”ALBA APUSENI”
HCL 98 din 08.08.2023 privind apcordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 97 din 08.08.2023 privind aprobare SF ”Construire complex de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ”; Anexa nr. 1 la HCL nr. 97 din 08.08.2023
HCL 96 din 08.08.2023 privind aprobare PT și deviz general pentru investiția ”Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – Reabilitarea și mansardarea Muzeului Avram Iancu”Anexa nr. 1 la HCl nr. 96 din 08.08.2023
HCL 95 din 08.08.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al orașului Câmpeni în AGA la ADI ”APA ALBA”
HCL 94 din 08.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 28.06.2023
HCL 93 din 28.06.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 92 din 28.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 91 din 28.06.2023 de modificare și completare a art.2 și art.3 din HCL 158 per 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI pentru OI ”Modernizare ramificații la str. Horea, or. Câmpeni” – aprobat pentru finanțare prin PNI ”Anghel Saligny”
HCL 90 din 28.06.2023 de modificare și completare a art.2 din HCL 159 per 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI pentru OI ”Modernizare str. Gării – de la ISU Câmpeni până la intersecția cu str. Izvoarelor, or. Câmpeni” aprobat pentru finanțare prin PNI ”Anghel Saligny”
HCL 89 din 28.06.2023 privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice la nivelul or. Câmpeni pentru anul 2023
HCL 88 din 28.06.2023 privind de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitei ȘENILĂ OTILIA
HCL 87 din 28.06.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masă lemnoasă din producția anului 2023
HCL 86 din 28.06.2023 privind aprobarea documnetației tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru investiția ” Construire Bază Sportivă Câmpeni”; Anexa nr. 1 la HCL 86 Bază Sportivă Câmpeni
HCL 85 din 28.06.2023 de aprobare a proiectului Centru Comunitar Integrat Oraș Câmpeni și a cheltuielilor legate de proiect – PNRR
HCL 84 din 28.06.2023 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 83 din 28.06.2023 privind darea în folosință Filialei ”Filantropia Ortodoxă Cîmpeni” a unui spațiu în vederea funcționării ”Serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități”
HCL 82 din 28.06.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului-magazie, proprietate privată a orașului Câmpeni, amplasată în str. Forestierilor
HCL 81 din 28.06.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al orașului Câmpeni în AGA la ADI ”APA ALBA”
HCL 80 din 28.06.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70123 Câmpeni, CF 70124 Câmpeni și 70330 Câmpeni
HCL 79 din 28.06.2023 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 70023 Câmpeni
HCL 78 din 28.06.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70427 Câmpeni și CF 76062 Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 23.05.2023
HCL 77 din 23.05.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 76 din 23.05.2023 privind aprobarea organizării acțiunii culturale ”1 IUNIE – ZIUA COPILULUI”
HCL 75 din 23.05.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitului MIHEȚ CĂLIN-DARIUS
HCL 74 din 23.05.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitului MIHEȚ SOFIA
HCL 73 din 23.05.2023 privind modificarea HCL 120 per 2022 de aprobare a participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Câmpeni”; Anexa la HCL nr. 73 – DALI
HCL 72 din 23.05.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 71 din 23.05.2023 privind acordare mandat special reprezentantului Consiliului local al orașului Câmpeni în AGA la Asociația ”
HCL 70 din 23.05.2023 privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală ”ARIEȘUL MARE” prin includerea teritoriului orașului Câmpeni în acest parteneriat
HCL 69 din 23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 68 din 23.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 27.04.2023
HCL 67 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirilor Colegiului Național Avram Iancu – Internat și cantină”; Anexa la HCL 67 – clădire Cantina+Internat
HCL 66 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Renovare energetică moderată a clădirii administrative Piața CâmpeniAnexa la HCL 66 – clărire Piata
HCL 65 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirilor L; Anexă la HCL 65; Piese desenate
HCL 64 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirii imobil str. Moț; Anexa la HCL 64
HCL 63 din 27.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 62 din 27.04.2023 privind aprobarea participării orașului Câmpeni la programul privind casarea autovehiculelor uzate
HCL 61 din 27.04.2023 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 60 din 27.04.2023 privind propuneri de atribuire teren conform L 18 per 1991 numiților Cotu Leon și Cotu Zoie
HCL 59 din 27.04.2023 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al orașului Câmpeni
HCL 58 din 27.04.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70178 Câmpeni și CF 75889 Câmpeni
HCL 57 din 27.04.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70176 Câmpeni și CF 76041 Câmpeni
HCL 56 din 27.04.2023 privind dezmembrarea imobilului înscrise în CF nr. 74120 Câmpeni
HCL 55 din 27.04.2023 privind dezmembrarea imobilului înscrise în CF nr. 70761 Câmpeni
HCL 54 din 27.04.2023 privind acceptarea unei donații
HCL 53 din 27.04.2023 de modificare a art. 1 din HCL 29 din 2023 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pt masa lemnoa
HCL 52 din 27.04.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI SALUBRIS APUSENI
HCL 51 din 27.04.2023 privind aindexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă în lei și limitele amenzilor 2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 31.03.2023
HCL 50 din 31.03.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 49 din 31.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 48 din 31.03.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 47 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 46 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 45 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 44 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 43 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 42 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni, cereri înregistrate de la nr. 10041/2149/2023 la nr. 10041/2175/2023, care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 41 din 31.03.2023 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pe anul 2023 conform Legii 416/ 2001
HCL 40 din 31.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare privind promovarea importanței strategice a educației timpurii
HCL 39 din 31.03.2023 privind aprobarea Organigramei Serviciului de Salubrizare și Administrarea Domeniului Public și Privat Câmpeni
HCL 38 din 31.03.2023 privind avizarea Raportului de gestiune pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 depus de OS Abrud RA

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 28.03.2023
HCL 37 din 28.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Câmpeni” în cadrul PNRR – Politici pentru noua generație – Componenta C15 Educație
HCL 36 din 28.03.2023 privind modificarea HCL 35/2023 de actualizare a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Înbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizarea și extindere Școala generală Câmpeni”

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 13.03.2023
HCL 35 din 13.03.2023 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizare și extindere Școala generală Câmpeni”
HCL 34 din 13.03.2023 privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată
HCL 33 din 13.03.2023 privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 /91 numiților Vârciu Chivu Vladimir și Vârciu Viorica
HCL 32 din 13.03.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 31 din 13.03.2023 privind aprobarea încadrării unui drum vicinal în categoria drumurilor comunale
HCL 30 din 13.03.2023 privind aprobarea cotizației Orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI ”SALUBRIS” Alba la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 29 din 13.03.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitația pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2023
HCL 28 din 13.03.2023 privind modificarea HCL 10 2023 de aprobare a listei cu ulcrările de reparații propuse a se realiza în anul 2023 în orașul Câmpeni
HCL 27 din 13.03.2023 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 depus de OS ABRUD RA
HCL 26 din 13.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU LOCAL DIN 16.02.2023
HCL 25 din 16.02.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 24 din 16.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 23 din 16.02.2023 privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Câmpeni în Consiliul de administrație al Spitalului de Boli Cronice Câmpeni
HCL 22 din 16.02.2023 privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Câmpeni în Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Câmpeni
HCL 21 din 16.02.2023 privind neasumarea de către uat Câmpeni a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026
HCL 20 din 16.02.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18/1991 numiților Bustan Gheorghe și Bustan Marinela-Gheorghina
HCL 19 din 16.02.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pe anul 2023 la Asociația Orașelor din România

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 02.02.2023
HCL 18 din 02.02.2023 privind declararea de interes public local cu destinația ”cimitir orășenesc” a imobilelor înscrise în CF 70359 Câmpeni și CF 70362 Câmpeni
HCL 17 din 02.02.2023 privind însușirea și aprobarea Planului de acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC 2023) al orașului Câmpeni
HCL 16 din 02.02.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al orașului Câmpeni în AGA la Asociația ”APA ALBA”
HCL 15 din 02.02.2023 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 14 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 13 din 02.02.2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 12 din 02.02.2023 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul local, CNAI Câmpeni și Asociația Sportivă ”Avram Iancu” Câmpeni
HCL 11 din 02.02.2023 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul local și Filiala Filantropia ortodoxă Câmpeni în vederea susținerii funcționării Serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități din Câmpeni
HCL 10 din 02.02.2023 privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2023 în orașul Câmpeni
HCL 9 din 02.02.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI ”APA ALBA”
HCL 8 din 02.02.2023 privind aprobarea listei comsumatorilor – persoane fizice cereri înregistrate de la 10044/2144/2022 la 10044/2148/2022 care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice, conform prevederilor în vigoare

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 18.01.2023
HCL 7 din 18.01.2023 privind acordarea acceptului de înființare al Consorțiului Școlar Baia de Arieș – Câmpeni
HCL 6 din 18.01.2023 privind aprobarea tarifelor de salubrizare practicate pe raza UAT Oraș Câmpeni, de SC SALUBRITATE APUSENI SRL
HCL 5 din 18.01.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza orașului Câmpeni pentru anul 2023-2024
HCL 4 din 18.01.2023 privind aprobarea numărului de asistență personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 09.01.2023
HCL 3 din 09.01.2023 privind aprobarea valorificării prin casare a unor mijloace fixe
HCL 2 din 09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2022 și aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar cumulat al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și al instituțiilor subordonate
HCL 1 din 09.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință