PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 28.12.2021.
HCL 144 din 28.12.2021 privind acordul de cesiune cu titlu gratuit a dreptului de uzufruct viager asupra imobilelor teren si biserica CF 70504
HCL 143 din 28.12.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni in anul 2022
HCL 142 din 28.12.2021 privind aprobarea casării și valorificării unor mijloace fixe
HCL 141 din 28.12.2021 privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 140 din 28.12.2021 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii silvice
HCL 139 din 28.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 14.12.2021.
HCL nr 120 – 138 din 14.12.2021 ale Consiliului Local Câmpeni
Anexe la HCL nr. 126: Audit energetic + Anexe, Dali + Anexe, Descrierea investitiei + Indicatori, Piese desenate DALI.

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 26.11.2021.
HCL 119 din 26.11.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 118 din 26.11.2021 privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 117 din 26.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință
HCL 116 din 29.10.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 115 din 29.10.2021 privind rectificarea bugetului orasului Campeni pe anul 2021
HCL 114 din 29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Câmpeni în Comisia de evaluare a probei de interviupentru funcția de director la Colegiul Național Avram Iancu Câmpeni, Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, Școala Gimnazială Câmpeni
HCL 113 din 29.10.2021 privind acordare sprijin financiar unor biserici
HCL 112 din 29.10.2021 privind aprobarea realizării iluminatului festiv 2021-2022
HCL 111 din 29.10.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul de Salubrizare și ADPP pentru activitatea de salubrizare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț
HCL 110 din 29.10.2021 de aprobare a Regulamntului privind circulația rutieră, pietonală și parcarea autovehiculelor în orașul Câmpeni; Anexa 1  Anexa 5
HCL 109 din 29.10.2021 privind completarea ANEXEI 9.1 din HCL 30 per 2020 și aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 6117 per 2021
HCL 108 din 29.10.2021 privind modificarea HCL 45 per 2021 completată cu HCL 89 per 2021de aprobare a lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2021 în orașul Câmpeni
HCL 107 din 29.10.2021 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2021 la ADI SALUBRIS ALBA la care or. Câmpeni este membru asociat

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 25.10.2021.
HCL nr. 106 din 25.10.2021
HCL nr. 105 din 25.10.2021
HCL nr. 104 din 25.10.2021
HCL nr. 103 din 25.10.2021
HCL nr. 102 din 25.10.2021
HCL nr. 101 din 25.10.2021
HCL nr. 100 din 25.10.2021
HCL nr. 99 din 25.10.2021
HCL nr. 98 din 25.10.2021
HCL nr. 97 din 25.10.2021
HCL nr. 96 din 25.10.2021
HCL nr. 95 din 25.10.2021
HCL nr. 94 din 25.10.2021
HCL nr. 93 din 25.10.2021

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.09.2021.
HCL 92 din 29.09.2021 privind modificarea HCL 30 2020 modificată și completată prin HCL 13/2001 și HCL 44/2021
HCL 91 din 29.09.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 90 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului orașului bugetului orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 89 din 29.09.2021 privind completarea HCL 452021 de aprobare a lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2021 în or. Câmpeni
HCL 88 din 29.09.2021 privind aprobarea unei documentații
HCL 87 din 29.09.2021 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18/91 repub. cu modif. și complet. ulterioare numițilorChira Rafila, Chira Maria, Chira Violeta Elena
HCL 86 din 29.09.2021 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2021
HCL 85 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Câmpeni în Consiliul de Administrație al CNAI Câmpeni, Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, Școala Gimnazială Câmpeni, Grădiniței cu Program Prelungit PITICOT Câmpeni
HCL 84 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Câmpeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul unităților de învățământ din orașul Câmpeni
HCL 83 din 29.09.2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 75641 Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 26.08.2021.
HCL 82 din 26.08.2021 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2021

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 10.08.2021.
HOTĂRÂRILE nr. 77 – 81 din 10.08.2021 ale Consiliului Local Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 13.07.2021.
HCL 76 din 13.07.2021 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2021
HCL 75 din 13.07.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 74 din 13.07.2021 privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 73 din 13.07.2021 privind aprobarea organizării Festivalului național de Folclor ”Sus, sus, sus. la moți, la munte”, în perioada 15-16 iulie 2021
HCL 72 din 13.07.2021 privind aprobarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Câmpeni dlui Nicolae Furdui Iancu
HCL 71 din 13.07.2021 privind aprobarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Câmpeni dlui Burz Gheorghe

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 30.06.2021.
HCL 70 din 30.06.2021 privind aprobarea vânzării la licitație publică a imobilului înscris în CF 70560 Câmpeni
HCL 69 din 30.06.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 68 din 30.06.2021 privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 67 din 30.06.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul de boli Cronice Câmpeni
HCL 66 din 30.06.2021 privind modificarea HCL nr. 122 per 2016 de aprobare a Regulamentului de acordare al premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice
HCL 65 din 30.06.2021 privind modificarea art.2 din HCL nr. 101 per 2020 de numire a reprezentanților Consiliului Local al orașului Câmpeni în Consiliul de administrație al Spitalului orășenesc Câmpeni și a Spitalului de Boli Cronice Câmpeni
HCL 64 din 30.06.2021 privind modificarea HCL nr. 102 per 2020 de desemnare a reprezentanților Consiliului Local Câmpeni în Consiliul de administrație al Colegiului Național Avram Iancu Câmpeni, Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, Școala Gimnazială Câmpeni, Grădiniței cu Program Prelungit PITICOT Câmpeni
HCL 63 din 30.06.2021 privind acordarea avizului în vederea constituirii comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentruocupaera funcției specifice comitetului director – de director financiar contabil la Spitalul orășenesc Câmpeni, și desemnarea reprezentanților Consiliului local în cele două comisii

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 27.05.2021.
HCL 62 din 27.05.2021 privind aprobarea tarifelor de prestare practicate de SSADPP Câmpeni
HCL 61 din 27.05.2021 privind îndreptarea erorilor materiale survenite în anexele 9.1 și 9.2 din HCL 30 per 2020
HCL 60 din 27.05.2021 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul local și Filiala Filantropia ortodoxă Câmpeni în vederea susținerii funcționării serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități Câmpeni
HCL 59 per 27.05.2021 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 58 din 27.05.2021 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2021
HCL 57 din 27.05.2021 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 56 din 27.05.2021 privind actualizarea programului anual – 2021 al achizițiilor publice
HCL 55 din 27.05.2021 privind aprobarea transmiterii fără plată a mijlocului fix microbuz marca FORD TRANSIT către Școala gimnazială Câmpeni
HCL 54 din 27.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.04.2021
HCL 53 din 29.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale care constau într-o sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de bani în lei cât și limitele amenzilor pentru anul 2022
HCL 52 din 29.04.2021 privind acordarea avizului ]n vederea constituirii comisiilor de concurs si solutionare a contestatiilor – – director financiar contabil la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 21.04.2021.
HCL 51 din 21.04.2021. privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii silvice
HCL 50 din 21.04.2021. privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, depus de OS ABRUD RA
HCL 49 din 21.04.2021. de modificare a HCL nr. 122/2019
HCL 48 din 21.04.2021. privind aprobarea planului anual 2021 al achizițiilor publice
HCL 47 din 21.04.2021. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2021
HCL 46 din 21.04.2021. privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare săli operații: ”
HCL 45 din 21.04.2021. privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2021 în orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 14.04.2021
HCL 44 din 14.04.2021 privind modificarea HCL 30 per 2020 modificată prin HCL 13 per 2021
HCL 43 din 14.04.2021 privind transmiterea fără plată a aparaturii medicale din cadrul ambulatoriului de speciailtate (reprezentând dotarea din cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu de speciailtate oraș Câmpeni”) din patrimoniul orașului Câmpeni către Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 42 din 14.04.2021 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
HCL 41 din 14.04.2021 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Câmpeni Deal
HCL 40 din 14.04.2021 privind acordarea avizului în vederea constituirea comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice specifice comitetului director de – director medical la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni și desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cele două comisii
HCL 39 14.04.2021 privind aprobarea aderării orașului Câmpeni la ”Noua Convenție a Primarilor pentru Climă și Energie” extinsă
HCL 38 din 14.04.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 37 din 14.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 31.03.2021.
HCL 36 din 31.03.2021. privind însușirea tarifului aplicat de OS ABRUD RA începând cu 01.05.2021
HCL 35 din 31.03.2021. privind aprobarea numărului de asistență personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 la nivelul orașului Câmpeni
HCL 34 din 31.03.2021. privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 rep. cu modif. și complet. ulterioare, numiților Bădău Nicolae-Dumitru și Bădău Steluța
HCL 33 din 31,03,2021 privind completarea anexei nr.2 la HCL nr. 128/2017 cu poz.71 și actualizarea cu valorile rezultate din reevaluarea bunurilor proprietate publică și privată a UAT aferente serviciilor de apă și canalizare transmise operatorului pe durara contractului de delegare
HCL 32 din 31.03.2021. privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATE APUSENI CÂMPENI SRL
HCL 31 din 31.03.2021. privind aprobarea închirierii prin licitație publică a garajelor proprietate privată a orașului Câmpeni
HCL 30 din 31.03.2021. privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba aplicabil pe raza UAT Orașul Câmpeni
HCL 29 din 31.03.2021. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2021 la ADI SALUBRIS la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 28 din 31.03.2021. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2021 la Asociația orașelor din România
HCL 27 din 31.03.2021. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2021 la ADI APA ALBA la care orașul Câmpeni
HCL 26 din 31.03.2021. privind avizarea Raportului de gestiune pentru perioada ianuarie-decembrie 2020 depus de OS Abrud RA

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 12.03.2021.
HCL 25 din 12.03.2021. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 4.295.651 lei
HCL 24 din 12.03.2021. privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare drum comunal DC 96 Certege”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 25.02.2021.
HCL 23 din 25.02.2021. privind modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 7 per 2021 de aprobare a impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021
HCL 22 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numiților Han Constantin și Han Marieta
HCL 21 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numiților Man Vasile-Dănuț și Man Maria
HCL 20 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numitei Mateș Aurelia
HCL 19 din 25.02.2021. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni
HCL 18 din 25.02.2021. privind prelungirea contractului de închiriere unitate locativă, nr. 4685 per 2016
HCL 17 din 25.02.2021. privind aprobarea Metodologiei de calcul a masei lemnoase pe picior aferentă anului de producție 2021
HCL 16 din 25.02.2021. privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2021
HCL 15 din 25.02.2021. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.01.2021.
HCL 14 din 29.01.2021 de aprobare a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
HCL 13 din 29.01.2021 de completare a ART. 7 din HCL 30/ 2020 privind reorganizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni și înființarea Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Câmpeni
HCL 12 din 29.01.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 11 din 29.01.2021 privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2021 în orașul Câmpeni
HCL 10 din 29.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza orașului Câmpeni pentru anul 2021-2022
HCL 9 din 29.01.2021 de modificare a HCL nr. 122 per 2019 privind înființarea Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Câmpeni de categoria V2
HCL 8 din 29.01.2021 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 20.01.2021.
HCL 7 din 20.01.2021. privind modificarea anexei nr. 1 din anexa la HCL nr. 6 per 2021 de aprobare a impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 08.01.2021.
HCL 6 din 08.01.2021. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021
HCL 5 din 08.01.2021. privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 73909 Câmpeni
HCL 4 din 08.01.2021. privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2020 și aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar cumulat al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și al instituțiilor subordonate
HCL 3 din 08.01.2021. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”DALI (SF) POD 2 DIN BETON, PE STR. GĂRII, PESTE RÂUL ABRUDEL”Anexe la HCL nr. 3/2021
HCL 2 din 08.01.2021. de modificare a HCL nr. 97 per 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Câmpeni
HCL 1 din 08.01.2021. privind alegerea președintelui de ședință