HCL 23 din 25.02.2021. privind modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 7 per 2021 de aprobare a impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021
HCL 22 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numiților Han Constantin și Han Marieta
HCL 21 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numiților Man Vasile-Dănuț și Man Maria
HCL 20 din 25.02.2021. privind propunere de atribuire teren L18 per 1991 rep., cu modif si complet. ulterioare, numitei Mateș Aurelia
HCL 19 din 25.02.2021. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni
HCL 18 din 25.02.2021. privind prelungirea contractului de închiriere unitate locativă, nr. 4685 per 2016
HCL 17 din 25.02.2021. privind aprobarea Metodologiei de calcul a masei lemnoase pe picior aferentă anului de producție 2021
HCL 16 din 25.02.2021. privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2021
HCL 15 din 25.02.2021. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.01.2021.
HCL 14 din 29.01.2021 de aprobare a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
HCL 13 din 29.01.2021 de completare a ART. 7 din HCL 30/ 2020 privind reorganizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni și înființarea Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Câmpeni
HCL 12 din 29.01.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 11 din 29.01.2021 privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2021 în orașul Câmpeni
HCL 10 din 29.01.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza orașului Câmpeni pentru anul 2021-2022
HCL 9 din 29.01.2021 de modificare a HCL nr. 122 per 2019 privind înființarea Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Câmpeni de categoria V2
HCL 8 din 29.01.2021 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 20.01.2021.
HCL 7 din 20.01.2021. privind modificarea anexei nr. 1 din anexa la HCL nr. 6 per 2021 de aprobare a impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 08.01.2021.
HCL 6 din 08.01.2021. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2021
HCL 5 din 08.01.2021. privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 73909 Câmpeni
HCL 4 din 08.01.2021. privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2020 și aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar cumulat al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și al instituțiilor subordonate
HCL 3 din 08.01.2021. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”DALI (SF) POD 2 DIN BETON, PE STR. GĂRII, PESTE RÂUL ABRUDEL”Anexe la HCL nr. 3/2021
HCL 2 din 08.01.2021. de modificare a HCL nr. 97 per 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Câmpeni
HCL 1 din 08.01.2021. privind alegerea președintelui de ședință