HCL 47 din 23.04.2019. privind aprobarea programului anual 2019 al achizițiilor publice
HCL 46 din 23.04.2019. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 45 din 23.04.2019. privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în orașul Câmpeni
HCL 44 din 23.04.2019. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2019 la ADI de utilitate publică ”MOȚII GAZ”, la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 43 din 23.04.2019. privind acordarea de sprijin financiar unor biserici
HCL 42 din 23.04.2019. privind modificarea HCL 100 2016, de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și contribuția locală pentru investițiile Școală Gimnazială Câmpeni – Reabilitare grupuri sanitare și accese și Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni
HCL 41 din 23.04.2019. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Modernizare rețea iluminat iluminat public Valea Bistrii
HCL 40 din 23.04.2019. privind modificarea HCL 21/2017 de aprobare a Regulamentului de acordare a Ajutoarelor deUrgență, modificat prin HCL 67/2017
HCL 39 din 23.04.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019


HCL 38 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 100 per 2016 de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție, și contribuția locală pentru investițiile ”Școală Gimnazială Câmpeni – Reabilitare grupuri sanitare și accese” și ”Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni – Reabilitare cantină socială”

HCL 37 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 30 per 2017 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 36 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 58 per 2018 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 35 din 16.04.2019. privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Tomușești
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Dealu Bistrii
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Botești
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Fața Abrudului
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Dealu Capsei
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Poduri
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Certege
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Lespezi
HCL 34 din 16.04.2019. privind alegerea președintelui de ședință

HCL 33 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 74368 Câmpeni
HCL 32 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 72074 Câmpeni
HCL 31 din 29.03.2019. privind dezmembrarea unui imobil (NR. CADASTRAL 74353)
HCL 30 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 71070 Câmpeni
HCL 29 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numiților BOBARIU VIOREL și BOBARIU DANIELA
HCL 28 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numiților TOADER CONSTANTIN și TOADER OLIVIA
HCL 27 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numitei FER FLORIȚA
HCL 26 din 29.03.2019. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2019 la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”SALUBRIS” Alba, la care or. Câmpeni este membru asociat

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 25.02.2019
HCL 25 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 24 din 25.02.2019. privind încetarea contractului de concesiune nr. 3248 din 31.05.2001
HCL 23 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 22 din 25.02.2019. privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 21 din 25.02.2019. privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Câmpeni
HCL 20 din 25.02.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 19 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra străzii ZORILOR
HCL 18 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietatepublică a orașului Câmpeni asupra străzii CRIȘAN
HCL 17 din 25.02.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70337-C1-U2-Câmpeni
HCL 16 din 25.02.2019. privind modificare HCL 68 per 2017 de aprobare a întocmirii amenajamentului pastoral pentru UAT CÂMPENI de către Direcția pentru Agricultură Județeană Alba
HCL 15 din 25.02.2019. privind dezmembrarea unui imobil (nr. cadastral 70177)
HCL 14 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și Asociația Filantropia ortodoxă filiala Câmpeni în vederea susținerii funcționării serviciului social de îngrijire a persoanelor vârstice la domiciliu în orașul Câmpeni
HCL 13 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Scoala Gimnazială Câmpeni și Asociația Sportivă Școlară ”VIITORUL” Câmpeni
HCL 12 din 25.02.2019. privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 11 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni și Asoc. Sportivă Școlară ”Av. Iancu” Câmpeni
HCL 10 din 25.02.2019. privind acordarea unui mandat special reprezentantului Conciliului local în AGA la ADI APA ALBA
HCL 9 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”Salubritate Apuseni” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 8 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”APA ALBA” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 7 din 25.02.2019. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2018
HCL 6 din 25.02.2019. privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza or. Câmpeni pentru anul 2019-2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 06.02.2019
HCL 5 din 06.02.2019. privind modificarea HCL 30 per 2017 (art.7, art. 10) de aprobare a unor documentatii tehnico-economice
HCL 4 din 06.02.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 09.01.2019
HCL 3 din 09.01.2019. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2018. și aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și instituțiilor subordonate
HCL 2 din 09.01.2019. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2019
HCL 1 din 09.01.2019. privind alegerea președintelui de ședință