Primăria orașului Cîmpeni, prin activitatea de arhivă, eliberează la cerere persoanelor fizice și persoanelor juridice, certificate, adeverințe, copii și extrase de pe documenele pe care le creează ori le deține, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

Acte necesare:
– cerere, pe care să fie specificat și numărul de telefon;
– copie act de identitate solicitant.

Responsabil arhivă:
referent Tăbăcaru Livia