Comisiile de specialitate ale Consiliului Local numite prin hotărîrea 79/19.06.2008, modificată prin hotărîrea Consiliului Local 85/2009, hotărîrea Consiliului Local 130/2010 și hotărîrea Consiliului Local 90/2011, au următoarea componentă:


Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură:
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Bobar Ilie-Tudor
Dl. Gog Valentin Tiberiu


Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism :
Dna. Oprea Maria Elena
Dl. Miheț Romul Iulius
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Chirilă Mircea


Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Burz Daniel
Dl. Borteș Dan Gabriel


Comisia juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii:
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Anca Lucian Nicolae
Dl. Oprea Ioan Valentin
Dl. Chirilă Mircea