SERVICIUL DE SALUBRIZARE ȘI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT: Șef serviciu TRIF SORIN-NICOLAE Profesia: inginer Mobil: 0744395773 Inspector de specialitate - contabilitate GLIGOR SIMONA-LIA

Vezi mai mult

Târg de animale sau târgul Floriilor se ține în data de 14.04.2022 la amplasamentul din str. Gării. *În târgul de animale au acces doar bovine, ovine și cabaline care pot fi identificate prin crotalii. Este importantă prezentarea d...

Vezi mai mult