Anunț la data de 15.04.2021 referitor transfer personal

Proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate IA la serviciul SADPP (data publicării 04.02.2021)

!!!  Începând cu data de 20.01.2021 se pot achita tarifele pentru abonamentele de parcare rezidențială și cu plată din orașul Câmpeni  !!!

Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a unui post contractual – inspector de specialitate – la compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului de Salubrizare si Administrarea Domeniului Public si Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni (data publicării 20.01.2021.)