Anunț individual la data de 14.10.2019. (se va retrage la data de 29.10.2019.)

Anunț individual la data de 03.06.2019. (s-a retras la data de 17.06.2019.)

Anunț individual la data de 24.05.2019. (s-a retras la data de 7.06.2019.)