» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier la compartimentul Administrație publică locală, Referendum și Registru Agricol

» Anunț pentru organizarea concursului  pentru funcția publică de execuție consilier la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartiment Urbanism, în data de 17.02.2020.

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție de șofer I la compartimentul Corp control comercial, autorizare și transport public local

» Anunț pentru organizarea concursului de promovare în grad profesional în data de 06.05.2019.

» LISTA CONCURSURILOR ORGANIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CÎMPENI ÎN VEDEREA RECRUTĂRII DE PERSONAL