Varianta 1                                    Varianta 2                               Varianta 3  

 

Prin prezentul anunț aducem la cunoștință cetățenilor orașului Câmpeni organizarea dezbaterii și consultării publicului cu privire la alegerea variantei reprezentative de stemă pentru orașul Câmpeni din cele trei variante propuse mai sus.
Întâlnirea va avea loc JOI 12 decembrie 2019 ora 12°° la sediul Primăriei orașului Câmpeni.