2019.09.24. HCL 91 din 23.09.2019. privind modificarea programului anual al achizițiilor publice pentru 2019

2019.07.19. HCL 71 din 15.07.2019. privind modificarea programului anual al achizițiilor publice pentru 2019

2019.05.13. Listă actualizată cu cantitățile de lucrări pentru Strada Dealului

2019.05.02. Listă cu cantități de lucrări pentru ”Reparații, străzi, trotuare oraș Câmpeni”

2019.04.24. HCL 47 din 23.04.2019. privind aprobarea programului anual 2019 al achizițiilor publice

2019.03.14. Documentația de atribuire pentru Strada Dealului

Lista contractelor achizițiilor peste 5000 Euro pentru anul 2018:

» Contract de livrare și instalare cu nr. 14364/29.11.2018.  pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal în orașul Câmpeni”
» Contract de prestări servicii cu nr. 11899/02.10.2018. pentru obiectivul ”Consultanță întocmire cerere de finanțare axa prioritară 8 -Spital orășenesc Câmpeni”
» Contract de prestări servicii cu nr. 11895/02.10.2018. pentru obiectivul ”Consultanță întocmire cerere de finanțare axa prioritară 8 -Spital de boli cronice”
» Contract de prestări servicii cu nr. 9373/25.07.2018. pentru obiectivul ”Elaborare studii de oportunitate și caiete de sarcini pentru activitatea de deszăpezire și combaterea poleiului, respectiv deszinsecție și deratizare și elaborare studiu de fundamentare și caiete de sarcini privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public ADPP de interes local”
» Contract de prestări servicii cu nr. 8637/06.07.2018 pentru ”Modernizare drumuri vicinale (Certege, Poduri, Dealu Capsei, Fața Abrudului, Botești, Dealu Bistrii, Furduiești) – PT”)
» Contract de execuție lucrări cu nr. 8136/27.06.2018. pentru obiectivul de investiții ″Modernizare strada Gării”
» Contract de execuție lucrări cu nr. 6698/25.05.2018. pentru obiectivul de investiții ″Modernizare strada Fîntînele”
» Contract de prestări servicii cu nr. 3406/16.03.2018. pentru obiectivul ”Consultanță întocmire cerere de finanțare axa prioritară 13”
» Contract de prestări servicii cu nr. 3166/13.03.2018. pentru amenajament silvic pentru pădurile aflate în proprietatea Consiliului local și al Primăriei Câmpeni

» Contract de execuție lucrări cu nr. 4144/30.03.2018. pentru obiectivul de investiții ″Reabilitare acoperiș, fațade, interioare și amenajări exterioare – Grădinița cu program prelungit Piticot″