ÎNREGISTRAREA NAȘTERII:

Acte necesare si observații

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (CETĂȚENI ROMÂNI):

Acte necesare și precizări

ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

Acte necesare și observații

PIERDEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

Acte necesare

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE LA AUTORITĂȚILE LOCALE DIN STRĂINĂTATE:

Acte necesare și precizări

DESFACEREA CĂSĂTORIEI PE CALE ADMINISTRATIVĂ DIN PERSPECTIVA STĂRII CIVILE:

Acte necesare și precizări

SCHIMBAREA DE NUME/PRENUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ:

Acte necesare și precizări

PUBLICAȚII REFERITOARE LA DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE:

Publicația cu nr. 3/142/12.02.2018 conținând declarația de căsătorie a dlui BORDEIANU NICOLAE și a dnei LAZĂR GAROFIȚA

INSPECTOR STARE CIVILĂ:

Ing. MICLEA LĂCRĂMIOARA-IULIANA
Telefon: 0258 771 215 interior 16