DATE DE CONTACT :

ADRESA: PRIMĂRIA ORAȘ CÎMPENI, STR. AVRAM IANCU, NR. 5, LOC. CÎMPENI, JUD. ALBA
TELEFON:   0258 771 215   interior  36;  EMAIL: primaria_cimpeni@yahoo.com

>> MESAJUL POLIȚIEI LOCALE CÎMPENI

>> ACTIVITATEA ȘI ATRIBUȚIILE POLIȚIEI LOCALE CÎMPENI

>> PROGRAMUL LUNAR DE ACTIVITATE AL POLIȚIEI LOCALE CÎMPENI PENTRU ANUL 2018

>> REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE CÎMPENI

COMPONENȚA POLIȚIEI LOCALE CÎMPENI:


Șef serviciu CULDA VOICHIȚA-LAURA
Profesia: licențiat în litere

Polițist local ADAM ANDREEA-MARIA
Profesia: studii medii - științele naturii

Polițist local CORCHEȘ DAN-GEORGE
Profesia: tehnician veterinar

Polițist local CORCHEȘ IOANA-MARIA
Profesia: economist

Polițist local GHERGHEL BIANCA-MARIA
Profesia: inginer protecția mediului

Polițist local NARIȚA SIMONA-LIVIA
Profesia: licențiat în științe administrative

Polițist local NEAG GHEORGHE
Profesia: studii medii - tehnician silvic

Polițist local ONEȚ BOGDAN-EMIL
Profesia: licențiat în contabilitate și informatică de gestiune