PRIMARUL ORAȘULUI CÎMPENI

 
 ANDREȘ IOAN-CĂLIN
 Profesia: inginer, jurist
 Tel: 0258 771 215 interior 13
 Mobil : 0730 011 900
 E-mail: primaria_cimpeni@yahoo.com
 

VICEPRIMARUL ORAȘULUI CÎMPENI


 CRISTESCU VERA-DORINA
 Profesia: economist
 Tel: 0258 771 215 interior 14
 Mobil: 0730 011 901
 E-mail: primaria_cimpeni@yahoo.com

 

Organigrama și Statul de funcții ale UAT Cîmpeni actualizate pentru anul 2017

* Pentru vizualizarea fișierelor PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader (https://get.adobe.com/ro/reader/)

 

SECRETARUL ORAȘULUI CÎMPENI

Secretar RĂDAC CRISTINA-CORINA
Profesia: Inginer, Jurist
Tel: 0258 771 215 interior 15

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL ORAȘULUI CÎMPENI:

Administrator public MUCEA VALENTIN-DAN
Profesia: Economist
Tel: 0258 771 215

SERVICIUL BUGET FINANȚE CONTABILITATE IMPOZITE ȘI TAXE

Șef serviciu VÂRCIU VIORICA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 34

Inspector LAZEA MARCELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 21

Inspector POTINTEU MARIA-OTILIA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 21

Consilier CHIRA VIORICA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 21

Inspector de specialitate MIHEȚ ALEXANDRA-ELENA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 21

IMPOZITE ȘI TAXE:

Consilier MIHON GEANINA-MARIA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

Consilier CORCHES IOAN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

Consilier MIHON NICOLAE-IOAN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

CASIERIE și RELAȚII CU PUBLICUL:

Referent de specialitate BOTA IULIANA CRISTINA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 18

Inspector CORCHEȘ MARIANA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 18

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI:

Arhitect șef CRAMBA TANIA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

COMPARTIMENT URBANISM:

Consilier ONET SMARANDA-MIRELA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

COMPARTIMENT INVESTIȚII PROIECTE:

Consilier BUCEA CRISTIAN-VASILE
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

COMPARTIMENT CADASTRU:

Inspector JOLDEȘ MARIN-MARINEL
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 17

Referent TABACARU LIVIA
Profesia: studii medii
Tel: 0258 771 215 interior 17

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT:

Consilier NAPEU ALINA-VERONICA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 25

referent ȚARA EMILIA-MIHAELA
Profesia: licențiat în drept
Tel: 0258 771 215 interior 25

COMPARTIMENT INFORMATICĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ:

Inspector BALEA ANADA
Profesia: informatician
Tel: 0258 771 215 interior 27

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Consilier NICULA CĂLIN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 32

Inspector BERINDEI PARASCHIVA-LIVIA
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 32

Inspector CIOICA ANDREEA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 32

Inspector NEAGU IONELA
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 32

STARE CIVILĂ:

Inspector MICLEA LACRĂMIOARA-IULIANA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 16

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN:

Auditor PILEA MARIA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 36

COMPARTIMENT SECRETARIAT REGISTRATURĂ:

Inspector TUTUIAN MARIA-CRENGUȚA
Profesia: sociolog
Tel: 0258 771 215 interior 11

COMPARTIMENT JURIDIC:

Consilier juridic ONEȚ IOAN
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 20

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL:

Consilier CHIRA IONEL
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 24, Mobil: 0730 011 910

Inspector CHIRA MARIAN-CĂLIN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 24

COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALA REFERENDUM ȘI REGISTRUL AGRICOL:

Consilier SELAGE ANA
Profesia: licențiat în administrație publică
Tel: 0258 771 215 interior 24

Consilier ONEȚ ELENA-DANIELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 24

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE:

Consilier CORNEA CĂLIN
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 26

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

Inspector PLEȘA LUCIA
Profesia: licențiat în asistență socială
Tel: 0258 771 215 interior 28

Inspector MOCAN CLAUDIA
Profesia: licențiat în teologie-asistență socială
Tel: 0258 771 215 interior 27

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ COMUNITARĂ:

Asistent medical comunitar DRĂGOIU ELENA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 215 interior 35

Asistent medical comunitar MUCEA CORNELIA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 215 interior 35

COMPARTIMENT ORGANIZARE SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE:

Inspector BOGDAN LIVIU
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 26

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ:

Consilier KOVACS ELENA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 27

COMPARTIMENT REȚEAUA ELECTRONICĂ A COMUNITĂȚII LOCALE:

Inspector de specialitate TODEA EUGEN-VIOREL
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 35

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR:

Consilier primar DALEA CRISTINA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 35

Consilier primar RAIU AUGUSTIN
Tel: 0258 771 215 interior 35

COMPARTIMENT PENTRU PROBLEMELE ROMILOR:

Referent BERINDEI SONIA-ELENA
Tel: 0258 771 215 interior 35

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC:

Inspector ANCA MIRELA
Profesia: licențiat în administrație publică
Tel: 0258 771 215 interior 23
GOIA MARIANA-ELENA
STAN DORIN-ILIE

COMPARTIMENT PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE:

Inspector de specialitate BOCȘA OLIMPIA
Profesia: licențiat în geografie
Tel: 0258 771 215 interior 23

COMPARTIMENT POMPIERI:

BURZ NICOLAE
BERINDEI VALENTIN
GLIGOR MIRCEA-SERAFIM
Tel: 0258 771 215 interior 23

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ:

Inspector CANDREA NICOLAE
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 17, Mobil: 0730 011 915
Referent BALEA MIHAI-MARIUS,   BONCUȚ IOSIF,   POTINTEU DUMITRU,
BUZGAR CONSTANTIN,   POPA MIHAI-NARCIS,   MUCEA NICOLAE,   PETRICELE MARIA

MUZEUL ORĂȘENESC „AVRAM IANCU” CÎMPENI și
MUZEUL „BECIUL LUI HOREA” CÎMPENI:

Custode sală BARA-BUMB MARIANA
Profesia: învățătoare
Tel: 0258 771 215 interior 31

BIBLIOTECA ORAȘENEASCĂ „AVRAM IANCU” CÎMPENI:

Bibliotecar NICULA ILEANA-DANIELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 31
E-mail: biblioteca_cimpeni@yahoo.com

Bibliotecar GLIGOR CORINA-PETRONELA
Profesia: licențiat în asistență socială
Tel: 0258 771 215 interior 31

CULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE:

CASA DE CULTURĂ „AVRAM IANCU” CÎMPENI:

Referent IGNA CORNEL
Profesia: Studii medii
Tel: 0258 771 215 interior 30, Mobil: 0740 914 106
E-mail: igna.cornel@yahoo.com

Casier PATIȚA ILEANA
Profesia: Studii medii
Tel: 0258 771 215 interior 30

Inspector SICOE VIOREL-VASILE
Profesia: Economist
Tel: 0258 771 215 interior 30

SALA DE SPORT:

DALEA VIRGIL-IOAN
Profesia: mecanic mașini și utilaje
Tel: 0745 310 642
ȚIMONEA SABIN

PIEȚE ȘI OBOARE:

Funcționar BUZGARIU NICOLAE
Tel: 0258 771 615
BRĂTIAN-DRĂGOIESCU AURA-VERONICA
MARC IRIMIE

PĂȘUNAT ALPIN:

PERJA MARIAN
Tel: 0258 771 215 interior 24
Mobil: 0730 011 913

CABINET MEDICAL ȘCOLAR CU SEDIUL LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII CÎMPENI:

Asistent MOTORA ADRIANA-VALERIA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 560

Asistent VOIC TEODORA-ARMINDA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 560

POLIȚIA LOCALĂ CÎMPENI:

Șef serviciu CULDA VOICHIȚA
Profesia: licențiat în litere

Polițist local ADAM ANDREEA-MARIA
Profesia: studii medii – științele naturii

Polițist local CORCHEȘ DAN-GEORGE
Profesia: studii medii – tehnician veterinar

Polițist local CORCHEȘ IOANA-MARIA
Profesia: economist

Polițist local GHERGHEL BIANCA-MARIA
Profesia: inginer protecția mediului

Polițist local NARIȚA SIMONA-LIVIA
Profesia: licențiat în științe administrative

Polițist local NEAG GHEORGHE
Profesia: studii medii – tehnician silvic

Polițist local ONEȚ BOGDAN-EMIL
Profesia: licențiat în contabilitate și informatică de gestiune