HCL 25 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 24 din 25.02.2019. privind încetarea contractului de concesiune nr. 3248 din 31.05.2001
HCL 23 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 22 din 25.02.2019. privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 21 din 25.02.2019. privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Câmpeni
HCL 20 din 25.02.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 19 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra străzii ZORILOR
HCL 18 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietatepublică a orașului Câmpeni asupra străzii CRIȘAN
HCL 17 din 25.02.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70337-C1-U2-Câmpeni
HCL 16 din 25.02.2019. privind modificare HCL 68 per 2017 de aprobare a întocmirii amenajamentului pastoral pentru UAT CÂMPENI de către Direcția pentru Agricultură Județeană Alba
HCL 15 din 25.02.2019. privind dezmembrarea unui imobil (nr. cadastral 70177)
HCL 14 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și Asociația Filantropia ortodoxă filiala Câmpeni în vederea susținerii funcționării serviciului social de îngrijire a persoanelor vârstice la domiciliu în orașul Câmpeni
HCL 13 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Scoala Gimnazială Câmpeni și Asociația Sportivă Școlară ”VIITORUL” Câmpeni
HCL 12 din 25.02.2019. privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 11 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni și Asoc. Sportivă Școlară ”Av. Iancu” Câmpeni
HCL 10 din 25.02.2019. privind acordarea unui mandat special reprezentantului Conciliului local în AGA la ADI APA ALBA
HCL 9 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”Salubritate Apuseni” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 8 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”APA ALBA” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 7 din 25.02.2019. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2018
HCL 6 din 25.02.2019. privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza or. Câmpeni pentru anul 2019-2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 06.02.2019
HCL 5 din 06.02.2019. privind modificarea HCL 30 per 2017 (art.7, art. 10) de aprobare a unor documentatii tehnico-economice
HCL 4 din 06.02.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 09.01.2019
HCL 3 din 09.01.2019. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2018. și aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și instituțiilor subordonate
HCL 2 din 09.01.2019. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2019
HCL 1 din 09.01.2019. privind alegerea președintelui de ședință