HCL 3 din 09.01.2018. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2018. și aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și instituțiilor subordonate
HCL 2 din 09.01.2018. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2019
HCL 1 din 09.01.2018. privind alegerea președintelui de ședință