ACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Acte necesare
Model cerere

Model declarație

MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Model cerere

PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Model cerere

RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Model cerere

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR:

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ sunt următoarele:
a) autovehiculul care este deținut în proprietate este înmatriculat în judetul Alba (autovehiculul deținut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice județ);
b) autovehiculul are culoarea dovedită prin cerificatul de agreare emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;
c) criteriile de departajare prezentate în declarația pe proprie răspundere sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.;
d) solicitantul autorizației taxi a asigurat, prin declarația pe propria răspundere, că deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizației taxi.

INSPECTOR TRANSPORT PUBLIC LOCAL:

vacant
Telefon: 0258 771 215 interior 24