Accesul autovehiculelor având peste 3,5 to se face în zonele cu restricție pe baza autorizației de liberă trecere.

Contravaloarea taxei, în funcție de perioadă este, după cum urmează:

  • 1 zi: 25 lei/ autovehicul
  • 1 lună: 75 lei/ autovehicul
  • 1 an: 250 lei/ autovehicul

Accesul este permis numai pentru aprovizionarea cu mărfuri, materiale de construcţii, combustibili, transport de călători, intervenţii cu autospeciale la reţelele existente de energie electrică, telefoane, apă-canal, drumuri.

ZONELE CU RESTRICȚIE: str. Av. Iancu, str. Moţilor (între intersecţiile cu str. Av Iancu şi str.Castanilor), str. Libertăţii (între intersecţiile cu str. Revoluţiei 1848 şi str. Av.Iancu, respectiv str. Cloşca şi str. Moţilor), str. Meşteşugarilor, str. Revoluţiei 1848, str. Oituz, str. Plopului, str. Mesteacănului, str. Turzii şi str. Teiului.

Taxa se poate achita numerar la casieria Primăriei Orașului Câmpeni sau prin virament* în contul beneficiar:
ORAȘ CÂMPENI, CUI 4331112,
IBAN: RO40TREZ00621160203XXXXX, DESCHIS LA TREZORERIA CÂMPENI.

!!! În cazul plăților prin virament, vă rugăm să specificați in detaliile plății numărul de înmatriculare al autovehiculului !!!

!!! Dovada plății se transmite pe adresa de e-mail: primaria_cimpeni@yahoo.com, cel târziu cu o zi înainte de ziua în care se intră în zonele cu restricție.