Conform legislației în vigoare, proiectele de hotărâre se supun dezbaterii publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritatea publică. Aceasta stabilește o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru primirea în scris de propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Consultarea se face pe site-ul Primăriei orașului Câmpeni în această secțiune ”Proiecte de hotărâri”. Transmiterea sugestiilor, propunerilor, opiniilor, se poate face pe email la primaria_cimpeni@yahoo.com, prin fax la 0258 771 215 interior 12, prin poștă la adresa Primăria orașului Câmpeni, str. Avram Iancu, nr. 5, cod 515500, oraș Câmpeni, jud. Alba, cu mențiunea ”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind … ”.

Proiecte spre consultare publică:

*

Proiect de hotărâre nr. 11554 din 09.09.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2023

*

Proiect de hotărâre nr. 3006 din 10.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau intr-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei cât și limitele amenzilor pentru anul 2024

*

Proiect de hotărâre nr. 121 din 04.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023

ANEXA6.2-PNRR

ANEXA6.1-POR AXA13

*

Proiect de hotărâre nr. 14148 din 18.10.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2023

*

Proiect de hotărâre nr. 11548 din 09.09.2022 privind aprobarea studiului de oportunitate , a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Câmpeni

*

Proiect de hotărâre nr. 11545 din 09.09.2022 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Câmpeni

*

Proiect de hotărâre nr. 7888 din 10.06.2022 privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATE APUSENI CÂMPENI SRL

*

Proiect de hotărâre nr. 3636 din 16.03.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale cât și a limitelor amenzilor pentru anul 2023 Termen pentru transmitere propuneri, sugestii, opinii: 27.03.2022.

*

Proiect de hotărâre nr. 3381 din 11.03. 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare și vânzare directă a materialului lemnos către populație

*

Proiect de hotărâre nr. 3235 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Câmpeni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

*

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022:

Raport de specialitate la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

Referat de aprobare privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

(proiect) ANEXA la HCL – NIVEL IMPOZITE SI TAXE LOCALE INDEXATE pentru anul fiscal 2022

*
Proiect de Hotărâre nr. 14763 din 10.11.2021 privind stabilirea impozitelor, tarifelor și taxelor locale pentru anul 2022 (referat de aprobare, raport de specialitate, anexa la HCL cu propunerile de taxe si impozite locale )

Referitor la acest proiect, propunerile dumneavoastră le puteți transmite on-line pe  adresa primaria_cimpeni@yahoo.com sau în scris la sediul Primăriei Câmpeni, cu termen 21 decembrie 2021.

*
Proiect de hotărâre nr 12134 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Câmpeni