Proiect de Hotărâre nr. 14763 din 10.11.2021 privind stabilirea impozitelor, tarifelor și taxelor locale pentru anul 2022 (referat de aprobare, raport de specialitate, anexa la HCL cu propunerile de taxe si impozite locale )

Referitor la acest proiect, propunerile dumneavoastră le puteți transmite on-line pe  adresa primaria_cimpeni@yahoo.com sau în scris la sediul Primăriei Câmpeni, cu termen 21 decembrie 2021.