Anunt informativ referitor la reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice aferent contractului
Modele: Cererea pentru reducere și declarația pe propria răspundere

Cererea va fi însoțită de următoarele acte doveditoare:

  • Copia actului de identitate (persoana pe numele căreia se emite factura de energie electrică)
  • Declarația pe propria răspundere
  • copia ultimei facturi emise de furnizorul de energie electrică

Cererea însoțită de documentele solicitate se poate depune până în data de 12 august 2022 sau după dobândirea dreptului de a beneficia de această facilitate.

  • PROGRAMUL DE PRIMIRE CERERI: de LUNI până VINERI între orele 8:00 – 20:00

Cererile se depun la sediul Primăriei orașului Câmpeni, la punctul de primire cereri organizat la PARTER prin Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei.

! Nu beneficiază de aceste reduceri persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen !

! Cererea (împreună cu toate documentele solicitate) semnată și scanată se poate adresa si pe mail-ul primăriei la primaria_cimpeni@yahoo.com.