» HCL NR 83-123 PENTRU ANUL 2013
» HCL NR.38-82 PENTRU ANUL 2013
» HCL NR. 42/09.04.2013. privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuala a activitatii managerilor publici de la Spitalul orasenesc Cimpeni si Spitalul de boli cronice Cimpeni
» HCL NR. 41/09.04.2013. privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL NR. 40/28.03.2013. privind aprobarea Regulamentului intern de folosire si securitate a sistemului IT
» HCL NR 40/28.03.2013 cu regulament pag1
» HCL NR 40/28.03.2013 cu regulament întreg
» HCL NR. 39/28.03.2013. privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, depus de OS ABRUD RA
» HCL NR. 38/28.03.2013. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea padurii comunale pe anul 2012
» HCL NR. 37/28.03.2013. – ANEXA 6 – Programul multianual de investitii publice
» HCL NR. 37/28.03.2013. – ANEXELE 3, 4, 5 – Listele obiectivelor de investitii pe anul 2013
» HCL NR. 37/28.03.2013. – ANEXA 2 – Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitati finantate
» HCL NR. 37/28.03.2013. – ANEXA 1 – Bugetul local 2013 pe sectiuni detaliat
» HCL NR. 37/28.03.2013. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Cimpeni pe anul 2013
» HCL NR. 36/28.03.2013. privind aprobarea utilizarii in anul 2013 a excedentului anual al bugetului local pe anul 2012
» HCL NR. 35/28.03.2013. privind aprobarea burselor scolare in anul 2013
» HCL NR. 34/28.03.2013. privind transmiterea fara plata a autoturismului AB72CLC din patrimoniul orasului Cimpeni catre Spitalul orasenesc Cimpeni
» HCL NR. 33/28.03.2013. privind constituirea Grupului de Initiativa locala, infiintarea la nivelul orasului Cimpeni a Grupului de lucru local pentru problemele romilor si validarea planului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome din ora
» HCL NR. 32/28.03.2013. privind aprobarea programului anual 2013 al achizitiilor publice
» HCL NR. 31/28.03.2013. privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice
» HCL NR. 30/28.03.2013. privind aderarea orasului Cimpeni prin comsiliul Local la Societatea nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala judetului Alba
» HCL NR. 29/28.03.2013. privind aprobarea lucrarilor de reparatii propuse a se reaiza in anul 2013 in orasul Cimpeni
» HCL NR. 28/28.03.2013. privind aprobarea pretului de valorificare catre populatie in anul 2013 a stocului de masa lemnoasa la 31.12.2012.
» HCL NR. 27/28.03.2013. privind prelungirea contractului de inchiriere spatiu nr. 8948/2011
» HCL NR. 26/28.03.2013. privind acordarea unui mandat special
» HCL NR. 25/28.03.2013. privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa care va fi exploatata si valorificata in anul 2013
» HCL NR. 24/28.03.2013. privind prelungirea unor contracte de inchiriere
» HCL NR. 23/28.03.2013. privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local si Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
» HCL NR. 22/28.03.2013. privind aprobarea programului cu principalele manifestari culturale pentru anul 2013
» HCL NR. 21/28.02.2013. privind aprobarea platii unor cheltuileli de judecata
» HCL NR. 20/28.02.2013. privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local si Asociatia Sportiva Scolara « Viitorul Cimpeni » »
» HCL NR. 19/28.02.2013. privind alipirea unui imobil
» HCL NR. 18/28.02.2013. privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza orasului Cimpeni pentru anul scolar 2013-2014
» HCL NR. 17/28.02.2013. privind modificarea HCL nr. 15/2013 privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local si Asociatia Ariesul Ritmic Campeni Alba in vederea realizarii obiectivului « Sportul de performanta – alternati
» HCL NR. 16/28.02.2013. privind alegerea presedintelui de sedinta
» PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 31.01.2013. CU OCAZIA SEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL CIMPENI
» HCL NR. 15/31.01.2013. privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local Cimpeni si Asociatia Ariesul Ritmic Cimpeni in vederea reaizarii obiectivului « Sportul de performanta – alternativa pentru o educatie sanatoasa »
» HCL NR. 14/31.01.2013. privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local si Asociatia Ariesul Ritmic Cimpeni in vederea organizarii primei editii a Cupei Tarii Motilor la Majorete Cimpeni 2013
» Studiu pastoral al pasunii apartinand Primariei Cimpeni, jud. Alba – anexa la HCL nr. 13/31.01.2013.
» HCL NR. 13/31.01.2013. privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii terenului de natura pasune in suprafata de 597,9 ha
» HCL NR. 12/31.01.2013. privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al orasului Cimpeni
» HCL NR. 11/31.01.2013. privind constituirea parteneriatului intre orasul Cimpeni prin Consiliul Local si Asociatia Sportiva scolara « Avram Iancu » Cimpeni
» HCL NR. 10/31.01.2013. privind cuprinderea in domenbiul privat al orasului Cimpeni a suprafetei de 597,9 ha pasune
» HCL NR. 9/31.01.2013. privind aprobarea cotizatiei orasului Cimpeni la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara « APA ALBA », la care orasul Cimpeni este membru asociat
» HCL NR. 8/31.01.2013. privind aprobarea cotizatiei orasului Cimpeni la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara « Salubritatea Apuseni » Cimpeni, la care orasul Cimpeni este membru asociat
» HCL NR. 7/31.01.2013. privind modificarea art. 4 din HCL nr. 9/2009 de aprobare a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI EXECUTARE A TRANSPORTULUI DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM TAXI in orasul Cimpeni
» HCL NR. 6/31.01.2013. privind aprobarea organigramei, statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice, pentru anul 2013 la nivelul orasului Cimpeni
» PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 17.01.2013. CU OCAZIA SEDINTEI PUBLICE DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL CIMPENI
PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 17.01.2013
» HCL NR. 4/17.01.2013. privind prelungirea unui contract de inchiriere spatiu
» HCL NR. 3/17.01.2013. privind schimbarea denumirii Gradinitei cu program normal nr. 2 Cimpeni
» HCL NR. 2/17.01.2013. privind reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul impoziteor si taxelor locale la nivelul orasuui Cimpeni in anul 2013
» PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 09.01.2013. CU OCAZIA SEDINTEI PUBLICE DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL CIMPENI
» HCL NR. 1/09.01.2013. privind aprobarea utilizarii execedentului anual al bugetului local al anului 2012