HCL 77 din 23.05.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 76 din 23.05.2023 privind aprobarea organizării acțiunii culturale ”1 IUNIE – ZIUA COPILULUI”
HCL 75 din 23.05.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitului MIHEȚ CĂLIN-DARIUS
HCL 74 din 23.05.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 numitului MIHEȚ SOFIA
HCL 73 din 23.05.2023 privind modificarea HCL 120 per 2022 de aprobare a participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Câmpeni”; Anexa la HCL nr. 73 – DALI
HCL 72 din 23.05.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 71 din 23.05.2023 privind acordare mandat special reprezentantului Consiliului local al orașului Câmpeni în AGA la Asociația ”
HCL 70 din 23.05.2023 privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală ”ARIEȘUL MARE” prin includerea teritoriului orașului Câmpeni în acest parteneriat
HCL 69 din 23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2022
HCL 68 din 23.05.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 27.04.2023
HCL 67 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirilor Colegiului Național Avram Iancu – Internat și cantină”; Anexa la HCL 67 – clădire Cantina+Internat
HCL 66 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Renovare energetică moderată a clădirii administrative Piața CâmpeniAnexa la HCL 66 – clărire Piata
HCL 65 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirilor L; Anexă la HCL 65; Piese desenate
HCL 64 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI ”Reabilitare moderată a clădirii imobil str. Moț; Anexa la HCL 64
HCL 63 din 27.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 62 din 27.04.2023 privind aprobarea participării orașului Câmpeni la programul privind casarea autovehiculelor uzate
HCL 61 din 27.04.2023 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 60 din 27.04.2023 privind propuneri de atribuire teren conform L 18 per 1991 numiților Cotu Leon și Cotu Zoie
HCL 59 din 27.04.2023 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al orașului Câmpeni
HCL 58 din 27.04.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70178 Câmpeni și CF 75889 Câmpeni
HCL 57 din 27.04.2023 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 70176 Câmpeni și CF 76041 Câmpeni
HCL 56 din 27.04.2023 privind dezmembrarea imobilului înscrise în CF nr. 74120 Câmpeni
HCL 55 din 27.04.2023 privind dezmembrarea imobilului înscrise în CF nr. 70761 Câmpeni
HCL 54 din 27.04.2023 privind acceptarea unei donații
HCL 53 din 27.04.2023 de modificare a art. 1 din HCL 29 din 2023 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pt masa lemnoa
HCL 52 din 27.04.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI SALUBRIS APUSENI
HCL 51 din 27.04.2023 privind aindexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă în lei și limitele amenzilor 2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 31.03.2023
HCL 50 din 31.03.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 49 din 31.03.2023 privind rectificarea bugetului de venituri al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 48 din 31.03.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 47 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 46 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 45 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 44 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 43 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 42 din 31.03.2023 privind actualizarea listei consumatorilor PF din Câmpeni, cereri înregistrate de la nr. 10041/2149/2023 la nr. 10041/2175/2023, care beneficiază de reducerea de  cu 50% a prețului final al energiei electrice
HCL 41 din 31.03.2023 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pe anul 2023 conform Legii 416/ 2001
HCL 40 din 31.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare privind promovarea importanței strategice a educației timpurii
HCL 39 din 31.03.2023 privind aprobarea Organigramei Serviciului de Salubrizare și Administrarea Domeniului Public și Privat Câmpeni
HCL 38 din 31.03.2023 privind avizarea Raportului de gestiune pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 depus de OS Abrud RA

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 28.03.2023
HCL 37 din 28.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Câmpeni” în cadrul PNRR – Politici pentru noua generație – Componenta C15 Educație
HCL 36 din 28.03.2023 privind modificarea HCL 35/2023 de actualizare a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Înbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizarea și extindere Școala generală Câmpeni”

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 13.03.2023
HCL 35 din 13.03.2023 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizare și extindere Școala generală Câmpeni”
HCL 34 din 13.03.2023 privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată
HCL 33 din 13.03.2023 privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 /91 numiților Vârciu Chivu Vladimir și Vârciu Viorica
HCL 32 din 13.03.2023 privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2023
HCL 31 din 13.03.2023 privind aprobarea încadrării unui drum vicinal în categoria drumurilor comunale
HCL 30 din 13.03.2023 privind aprobarea cotizației Orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI ”SALUBRIS” Alba la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 29 din 13.03.2023 privind aprobarea prețului de pornire la licitația pentru masa lemnoasă care va fi valorificată din producția anului 2023
HCL 28 din 13.03.2023 privind modificarea HCL 10 2023 de aprobare a listei cu ulcrările de reparații propuse a se realiza în anul 2023 în orașul Câmpeni
HCL 27 din 13.03.2023 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 depus de OS ABRUD RA
HCL 26 din 13.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSILIU LOCAL DIN 16.02.2023
HCL 25 din 16.02.2023 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 24 din 16.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 23 din 16.02.2023 privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Câmpeni în Consiliul de administrație al Spitalului de Boli Cronice Câmpeni
HCL 22 din 16.02.2023 privind numirea reprezentanților Consiliului local al orașului Câmpeni în Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Câmpeni
HCL 21 din 16.02.2023 privind neasumarea de către uat Câmpeni a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026
HCL 20 din 16.02.2023 privind propunere de atribuire teren conform Legii 18/1991 numiților Bustan Gheorghe și Bustan Marinela-Gheorghina
HCL 19 din 16.02.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pe anul 2023 la Asociația Orașelor din România

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 02.02.2023
HCL 18 din 02.02.2023 privind declararea de interes public local cu destinația ”cimitir orășenesc” a imobilelor înscrise în CF 70359 Câmpeni și CF 70362 Câmpeni
HCL 17 din 02.02.2023 privind însușirea și aprobarea Planului de acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC 2023) al orașului Câmpeni
HCL 16 din 02.02.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al orașului Câmpeni în AGA la Asociația ”APA ALBA”
HCL 15 din 02.02.2023 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice 2023
HCL 14 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2023
HCL 13 din 02.02.2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 12 din 02.02.2023 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul local, CNAI Câmpeni și Asociația Sportivă ”Avram Iancu” Câmpeni
HCL 11 din 02.02.2023 privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul local și Filiala Filantropia ortodoxă Câmpeni în vederea susținerii funcționării Serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități din Câmpeni
HCL 10 din 02.02.2023 privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2023 în orașul Câmpeni
HCL 9 din 02.02.2023 privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2023 la ADI ”APA ALBA”
HCL 8 din 02.02.2023 privind aprobarea listei comsumatorilor – persoane fizice cereri înregistrate de la 10044/2144/2022 la 10044/2148/2022 care beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice, conform prevederilor în vigoare

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 18.01.2023
HCL 7 din 18.01.2023 privind acordarea acceptului de înființare al Consorțiului Școlar Baia de Arieș – Câmpeni
HCL 6 din 18.01.2023 privind aprobarea tarifelor de salubrizare practicate pe raza UAT Oraș Câmpeni, de SC SALUBRITATE APUSENI SRL
HCL 5 din 18.01.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza orașului Câmpeni pentru anul 2023-2024
HCL 4 din 18.01.2023 privind aprobarea numărului de asistență personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 09.01.2023
HCL 3 din 09.01.2023 privind aprobarea valorificării prin casare a unor mijloace fixe
HCL 2 din 09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2022 și aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar cumulat al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și al instituțiilor subordonate
HCL 1 din 09.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință