PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 22.12.2020
HCL 118 din 22.12.2020. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 17.12.2020
HCL 117 din 17.12.2020. privind modificarea programului anual – 2020 al achizițiilor publice
HCL 116 din 17.12.2020. privind rectificarea bugeului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 115 din 17.12.2020. privind aprobarea organizării manifestărilor culturale ”SĂRBĂTOAREA POMULUI DE CRĂCIUN 2020”
HCL 114 din 17.12.2020. privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Apostolice Penticostale nr. II Câmpeni
HCL 113 din 17.12.2020. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2020
HCL 112 din 17.12.2020. privind aprobarea depunerii proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Punți virtuale în Țara de Piatră”
HCL 111 din 17.12.2020. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2020 la Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Moții Țara de Piatră” la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 110 din 17.12.2020. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2020 la Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”SALUBRIS” Alba, la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 109 de modificare a HCL nr. 97 per 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Câmpeni
HCL 108 Privind încetarea de drept a mandatului de consilier a dlui MATEI CONSTANTIN-DORIN

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 27.11.2020
HCL 98-107 din 27.11.2020. ale Consiliului Local Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 12.11.2020
HCL 97 din 12.11.2020. privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Câmpeni
HCL 96 din 12.11.2020. privind alegerea viceprimarului orașului Câmpeni
HCL 95 din 12.11.2020. privind aprobarea componenței comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului ”secret”
HCL 94 din 12.11.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 15.10.2020
HCL 93 din 15.10.2020. privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 70560 Câmpeni
HCL 92 din 15.10.2020. privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, POR/2018/13/13.1/7 Regiuni
Anexa la HCL nr. 92/15.10.2020
HCL 91 din 15.10.2020. de modificare a HCL 90 per 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizare și extindere Școala Generală Câmpeni”
HCL 90 din 15.10.2020. de modificare a HCL 89 per 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Reabilitarea și mansardarea Muzeului Avram Iancu”
HCL 89 din 15.10.2020. de modificare a HCL 88 per 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Câmpeni – componenta ”Modernizare strada Horea – Drum Mihoiești, orașul Câmpeni, județul Alba”
HCL 88 din 15.10.2020. privind încetarea de drept a mandatului de viceprimar

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18.09.2020
HCL 87 din 18.09.2020. privind modificarea programului anual 2020 al achizițiilor publice
HCL 86 din 18.09.2020. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 85 din 18.09.2020. privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
HCL 84 din 18.09.2020. privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 repub., cu modif. și complet.ulterioare, numiților HELER MIRCEA și HELER MARIA
HCL 83 din 18.09.2020. privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 repub., cu modif. și complet.ulterioare, numiților POPA LIVIU și POPA MARIA LĂCRĂMIOARA
HCL 82 din 18.09.2020. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de vârstă
HCL 81 din 18.09.2020. privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF 70145 Câmpeni
HCL 80 din 18.09.2020. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi valorificată prin licitație din producția anului 2020
HCL 79 din 18.09.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 08.09.2020
HCL 78 din 08.09.2020. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice
HCL 77 din 08.09.2020. privind modificarea programului anual – 2020 – al achizițiilor publice
HCL 76 din 08.09.2020. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 75 din 08.09.2020. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 74 din 08.09.2020. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 73 din 08.09.2020. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi valorificată prin licitație din producția anului 2020
HCL 72 din 08.09.2020. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2020 în orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18.08.2020
HCL 71 din 18.08.2020. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 24.07.2020.
HCL 70 din 24.07.2020. privind modificarea programului anual 2020 al achizițiilor publice
HCL 69 din 24.07.2020. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 68 din 24.07.2020. privind modificarea listei cu lucrarile de reparații propuse a se realiza în anul 2020 în orașul Câmpeni
HCL 67 din 24.07.2020. privind acordare sprijin financiar unor biserici
HCL 66 din 24.07.2020. privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din aria administrativ-teritorială a consiliilor locale membre ale ADI Salubritate Apuseni
HCL 65 din 24.07.2020. privind aprobarea actului adițional nr. 12 la contractul de închiriere nr. 8238 per 2020
HCL 64 din 24.07.2020. privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70560 Câmpeni
HCL 63 din 24.07.2020. privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70145 Câmpeni
HCL 62 din 24.07.2020. privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 128 per 2017
HCL 61 din 24.07.2020. privind modificarea art. 2 din HCL nr. 72 per 2016, modificată prin HCL 4 per 2017, HCL 50 per 2017 și HCL 82 per 2019, privind componența comisiilor de specialitate
HCL 60 din 24.07.2020. privind validarea mandatului unui consilier
HCL 59 din 24.07.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 07.07.2020
HCL 58 din 07.07.2020. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de vârstă
HCL 57 din 07.07.2020. privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului Ford Transit aflat în patrimoniul orașului Câmpeni
HCL 56 din 07.07.2020. privind modificarea statului de funcții la comp. Muzeu
HCL 55 din 07.07.2020. privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 54 din 07.07.2020. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi valorificată prin licitație din producția anului
HCL 53 din 07.07.2020. de modificare a HCL 67 per 20169 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local
HCL 52 din 07.07.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 17.06.2020
HCL 51 din 17.06.2020 privind modificarea și completarea HCL 86 per 2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Modernizare iluminat public – tehnologie LED, sistem telegestiune, completare cu DALI”
HCL 50 din 17.06.2020 privind modificarea programului anual – 2020 al achizițiilor publice
HCL 49 din 17.06.2020 privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 48 din 17.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru ”Reabilitare rețea apă – str.HOREA zonă Muncel – oraș Câmpeni, jud. Alba”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.05.2020
HCL 47 din 29.05.2020. privind rectificarea bugetului orasului Câmpeni pe anul 2020
HCL 46 din 29.05.2020. privind aproparea contului anual de execuție al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 45 din 29.05.2020. privind aprobarea listei de priorități pentru unitățile locative proprietatea orașului Câmpeni
HCL 44 din 29.05.2020. privind încetarea de drept a unui mandat de consilier
HCL 43 din 29.05.2020. privind modalitatea de organizare a ședintelor Consiliului local al orașului Câmpeni, pe perioada stării de alertă

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 31.03.2020.
HCL 42 din 31.03.2020. privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 70337-C1-U2 Câmpeni
HCL 41 din 31.03.2020. privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
HCL 40 din 31.03.2020. privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior producția anului 2020
HCL 39 din 31.03.2020. privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2020
HCL 38 din 31.03.2020. privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 depus de OS ABRUD RA
HCL 37 din 31.03.2020. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea de fond forestier proprietatea orașului Câmpeni pentru perioada octombrie-decembrie 2020
HCL 36 din 31.03.2020. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 35 din 31.03.2020. privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Câmpeni
HCL 34 din 31.03.2020. privind modalitatea de organizare a ședințelor Consiliului local al orașului Câmpeni pe perioada stării de urgență stabilită prin Decret Prezidențial
HCL 33 din 31.03.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 12.03.2020.
HCL 32 din 12.03.2020. privind aprobarea încheierii prin licitație publică a garajelor și magaziei, proprietate privată a orașului Câmpeni, amplasate în str. Forestierilor
HCL 31 din 12.03.2020. privind aprobarea încheierii prin licitație publică a imobilului înscris în CF 73909 Câmpeni
HCL 30 din 12.03.2020. privind reorganizarea Serviciului de administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni și Înființarea Serviciului Salucrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al orașului Câmpeni
HCL 29 din 12.03.2020. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 28 din 12.03.2020. privind propunere de atribuire teren conform Legii 18 per 91, republicată, cu modif. și complet. ulterioare
HCL 27 din 12.03.2020. privind aprobarea valorificării prin casare a mijlocului fix – echipament radiologic MERCURY 332 aflat în domeniul privat al or. Câmpeni și administrarea Spitalului de Boli Cronice Câmpeni

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 20.02.2020.
HCL 26 din 20.02.2020. privind aprobarea programului anual – 2020 al achizițiilor publice
HCL 25 din 20.02.2020. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2020
HCL 24 din 20.02.2020. privind acordarea premillor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2020
HCL 23 din 20.02.2020. privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2020 în orașul Câmpeni HCL 22 din 20.02.2020. privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilelor înscrise în CF 71038 Câmpeni și CF 71040 Câmpeni
HCL 21 din 20.02.2020. privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 20 din 20.02.2020. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin CL Câmpeni, CNAI Câmpeni și Asociația Sportivă Școlară ”Avram Iancu” Câmpeni
HCL 19 din 20.02.2020. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2020 la ADI ”SALUBRITATE APUSENI” la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 18 din 20.02.2020. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2020 la ADI ”APA ALBA” la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 17 din 20.02.2020. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin CL Câmpeni și Asociația sportivă Polisportivă Câmpeni
HCL 16 din 20.02.2020. privind încheierea Protocolului privind accesul Poliției locale Câmpeni la baza de date a MAI
HCL 15 din 20.02.2020. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin CL Câmpeni și Asociația Filantropia ortodoxă filiala Câmpeni în vederea susținerii funcționării serviciului social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în or. Câmpeni
HCL 14 din 20.02.2020. privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice la nivelul or. Câmpeni pentru anul 2020
HCL 13 din 20.02.2020. privind aprobarea numărului de asistență persoanali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la nivelul or. Câmpeni
HCL 12 din 20.02.2020. privind organizarea rețelei școlare de pe raza or. Câmpeni pentru anul 2020-2021
HCL 11 din 20.02.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 03.02.2020.
HCL 10 din 03.02.2020. privind neasumarea de către UAT CÂMPENI a responsabilităților procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2020-2023
HCL 9 din 03.02.2020. privind aprobarea Listei provizorii a obiectivelor de investiții multianuală din excedent buget local și fonduri externe nerambursabile
HCL 8 din 03.02.2020. privind însușirea propunerii de concesionare nr. 436 per 13.01.2020.
HCL 7 din 03.02.2020. privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a imobilului înscris în CF 73909

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 15.01.2020.
HCL 6 din 15.01.2020. privind avizarea închirierii unor spații din incinta Spitalului orășenesc Câmpeni
HCL 5 din 15.01.2020. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 10.01.2020.
HCL 4 din 10.01.2020. privind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATE APUSENI CÂMPENI SRL
HCL 3 din 10.01.2020. privind aprobarea listei de priorități pentru unitățile locative proprietatea orașului Câmpeni
HCL 2 din 10.01.2020. privind cuprinderea în domeniul public al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 73909 Câmpeni
HCL 1 din 10.01.2020. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2019 și aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetar cumulat al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și al instituțiilor subordonate