PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 30.12.2020.
HCL 147 din 30.12.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 146 din 30.12.2019. privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Câmpeni
HCL 145 din 30.12.2019. privind aprobarea impozielor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni
HCL 144 din 30.12.2019. privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Câmpeni
HCL 143 din 30.12.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 16.12.2019
HCL 142 din 16.12.2019. privind însușirea propunerii de concesionare nr. 17219 per 10.12.2019
HCL 141 din 16.12.2019. privind însușirea propunerii de concesionare nr. 17218 per 10.12.2019
HCL 140 din 16.12.2019. privind modificarea programului anual 2019 al achizițiilor publice
HCL 139 din 16.12.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 138 din 16.12.2019. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în orașul Câmpeni
HCL 137 din 16.12.2019. privind aprobarea manifestării culturale ”SĂRBĂTOAREA POMULUI DE CRĂCIUN 2019”
HCL 136 din 16.12.2019. privind dezlipirea imobilului înscris în CF 71070 Câmpeni
HCL 135 din 16.12.2019. privind respingerea prelungirii contractului de concesiune nr. 304 per 14.01.2005.
HCL 134 din 16.12.2019. privind modificarea HCL 55 per 2019 de aprobare a unor documentații
HCL 133 din 16.12.2019. privind propunere de atribuire teren conform Legii 81 per 1991, repub. cu modif .și completările ulterioare
HCL 132 din 16.12.2019. privind propunere de atribuire teren conform Legii 81 per 1991, repub. cu modif .și completările ulterioare
HCL 131 din 16.12.2019. privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Izvorul Tămăduirii Câmpeni a imobilului teren înscris în CF 74506 Câmpeni
HCL 130 din 16.12.2019. privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada octombrie-decembrie 2019 depus de OS ABRUD SA
HCL 129 din 16.12.2019. privind actualizarea regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea unităților de l
HCL 128 din 16.12.2019. privind primirea de noi membri în Asociația de dezvoltare intercomunitară ”SALUBRITATE APUSENI”
HCL 127 din 16.12.2019. privind aprobarea nivelului chiriilor la spațiile și terenurile aparținând orașului Câmpeni pe anul 2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 27.11.2019
HCL 126 din 27.11.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 125 din 27.11.2019. privind actualizarea unei documentații tehnico-economice
HCL 124 din 27.11.2019. privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2020 în orașul Câmpeni
HCL 123 din 27.11.2019. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașuui Câmpeni
HCL 122 din 27.11.2019. privind înființarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (SVSU) CÂMPENI de categoria V2
HCL 121 din 27.11.2019. privind acordarea titlului de cetățen de onoare al orașului Câmpeni Dlui BOLD ALIN-NICOLAE
HCL 120 din 27.11.2019. privind acordarea titlului de cetățen de onoare al orașului Câmpeni Dlui MOCAN LUCIAN
HCL 119 din 27.11.2019. privind acordarea titlului de cetățen de onoare al orașului Câmpeni Dlui GOIA EUGEN
HCL 118 din 27.11.2019. privind aprobarea închirierii prin licitație publică a garajelor și magaziei, proprietate privată a orașului Câmpeni, amplasate în str. Forestierilor
HCL 117 din 27.11.2019. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi valorificată prin licitație din producția anului 2019
HCL 116 din 27.11.2019. privind aprobarea documentatiei tehnice Proiect nr.2 de actualizare a proiectului nr.7/2015 și devizul general – rest de executat la investiția ”Modernizare strada Gării”

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.10.2019
HCL 115 din 29.10.2019. privind modificarea programului anual 2019 al achizițiilor publice
HCL 114 din 29.10.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 113 din 29.10.2019. privind acordare sprijin financiar Mănăstirii Valea Bistrii
HCL 112 din 29.10.2019. privind aprobarea unei documentații tehnico-economice – Implementare conexiune securizată pentru serv. Poliția locală HCL 111 din 29.10.2019. de modificare a HCL nr. 43 per 2019 privind acordare sprijin financiar unor biserici
HCL 110 din 29.10.2019. privind aprobarea unei documentații tehnico-economice
HCL 109 din 29.10.2019. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în orașul Câmpeni
HCL 108 din 29.10.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin consiliul local și Colegiul Național
HCL 107 din 29.10.2019. privind modificarea HCL nr. 101 per 2017 de stabilire a indemnizației de sedință pentru membrii Consiliului local
HCL 106 din 29.10.2019. privind modificarea organigramei și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 105 din 29.10.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 104 din 29.10.2019. privind acordarea avizului în vederea constituirii comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor
HCL 103 din 29.10.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 102 din 29.10.2019. privind modificarea HCL 85 per 2019 de aprobare a prețului de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier
HCL 101 din 29.10.2019. privind aprobarea vânzării imobilului – apartament înscris în CF 71620-C1-U7
HCL 100 din 29.10.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin consiliul local și Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni
HCL 99 din 29.10.2019. privind aprobarea contractelor cadru de administrare și de folosință cu titlu gratuit
HCL 98 din 29.10.2019. privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea bunurilor proprietate publică și privată a orașului Câmpeni
HCL 97 din 29.10.2019. privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 71436 și nr. cadastral 71680
HCL 96 din 29.10.2019. privind alegerea presedintelui de sedință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18.10.2019.
HCL 95 din 18.10.2019. privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
HCL 94 din 18.10.2019. privind modificarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
HCL 93 din 18.10.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 92 din 18.10.2019. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în orașul Câmpeni

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 23.09.2019
HCL 91 din 23.09.2019. privind modificarea programului anual al achizițiilor publice pentru 2019
HCL 90 din 23.09.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 89 din 23.09.2019. privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată
HCL 88 din 23.09.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 87 din 23.09.2019. privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în or. Câmpeni
HCL 86 din 23.09.2019. privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 128 per 2017
HCL 85 din 23.09.2019. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 30.08.2019
HCL 84 din 30.08.2019. privind propuneri de atribuire teren conform Legii 18 per 91 repub. cu modif si complet. ulterioare
HCL 83 din 30.08.2019. privind modificarea HCL nr. 5 per 2019 (art. 2) de aprobare a unor documentatii tehnico-economice
HCL 82 din 30.08.2019. privind modificarea art. 2 din HCL nr. 72 per 2016 modif prin HCL 4 per 2017 si HCL 50 per 2017 privind componenta comisiilor de specialitate
HCL 81 din 30.08.2019. privind validarea mandatului unui consilier
HCL 80 din 30.08.2019. privind alegerea presedintelui de sedinta

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 19.08.2019
HCL 79 din 19.08.2019. privind insușirea documentației cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra POD 2 peste Abrudel
HCL 78 din 19.08.2019. privind insușirea documentației cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra POD 1 peste Arieș
HCL 77 din 19.08.2019. privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi valorificată prin negociere directă, respectiv prin licitație din producția anului 2019
HCL 76 din 19.08.2019. privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior producția anului 2019
HCL 75 din 19.08.2019. privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2019

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 19.07.2019
HCL 74 din 19.07.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 73 din 19.07.2019. privind modificarea HCL 69/2019 de aprobarea organizării Festivalului Național de Folclor « Sus, sus, sus la moți la munte »

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 15.07.2019
HCL 72 din 15.07.2019. privind modificarea HCL nr. 62 per 2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general revizuit pentru investiția Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Așezământ cultural Câmpeni în vederea reavizării în Consiliul tehnico-economic al CNI București
HCL 71 din 15.07.2019. privind modificarea programului anual al achizițiilor publice pentru 2019
HCL 70 din 15.07.2019. privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 69 din 15.07.2019. privind aprobarea organizării Festivalului Național de Folclor ”Sus, sus, sus la moți la munte” ediția a XXIII-a, în perioada 16.07-19.07.2019.
HCL 68 din 15.07.2019. privind aprobarea sancțiunilor pentru faptele care constituie cntravenții în domeniul bunei gospodăriri a orașului Câmpeni
HCL 67 din 15.07.2019. privind aprobarea liniilor de gardă la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 66 din 15.07.2019. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 65 din 15.07.2019. modificarea denumirii compartimentului Cultură în compartiment Cultură, activități sportive, organizare evenimente
HCL 64 din 15.07.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 63 din 15.07.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 08.07.2019
HCL 62 din 08.07.2019. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general revizuit pentru investiția Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural Câmpeni în vederea reavizării în Consiliul tehnico-economic al CNI București

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18.06.2019
HCL 61 din 18.06.2019. privind modificarea HCL nr. 95 per 2017
HCL 60 din 18.06.2019. privind aprobarea în principiu a cumpărării terenurilor înscrise în CF 74327 Câmpeni, CF 74325 Câmpeni, CF 70406 Câmpeni
HCL 59 din 18.06.2019. privind modificarea HCL nr. 30 per 2017 (art. 1, 5, 6, 8, 9) de aprobare a documentației tehnico-economice
HCL 58 din 18.06.2019. privind modificarea HCL nr. 88 per 2018 de aprobare a documentației tehnico-economice pentru investiția – Modernizare str. Horea – Drum Mihoiești, orașul Câmpeni, județul Alba
HCL 57 din 18.06.2019. privind modificarea art. 2 din HCL nr. 7 per 2017 privind modificarea HCL nr. 26 per 2016 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 56 din 18.06.2019. privind rezilierea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 1130 per 1998 și darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe române Izvorul Tămăduirii Câmpeni, a unui teren în vederea desfășurării activității liturgice

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 30.05.2019
HCL 55 din 30.05.2019. privind aprobarea unor documentații
HCL 54 din 30.05.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 per 1991 republicată cu modificarile si completarile ulterioare, numitei Negru Ileana
HCL 53 din 30.05.2019. privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2018
HCL 52 din 30.05.2019. privind insușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Cîmpeni asupra drumului vicinal Valea Bistrii
HCL 51 din 30.05.2019. privind aprobarea închirierii prin licitație publică a garajelor, proprietate privată a orașului Câmpeni, amplasate în str. Forestierilor
HCL 50 din 30.05.2019. privind darea in folosință gratuită Parohiei Ortodoxe române Izvorul Tămăduirii Câmpeni, a unui teren în vederea desfășurării activității liturgice
HCL 49 din 30.05.2019. privind darea in folosință gratuită a unui spațiu Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Durabile – Agenției Naționale a Zonei Montane, necesar funcționării Centrului Regional de Dezvoltare Montană nr. 3 Câmpeni
HCL 48 din 30.05.2019. privind alegerea presedintelui de sedință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 23.04.2019
HCL 47 din 23.04.2019. privind aprobarea programului anual 2019 al achizițiilor publice
HCL 46 din 23.04.2019. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2019
HCL 45 din 23.04.2019. privind aprobarea lucrărilor de reparații propuse a se realiza în anul 2019 în orașul Câmpeni
HCL 44 din 23.04.2019. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2019 la ADI de utilitate publică ”MOȚII GAZ”, la care orașul Câmpeni este membru asociat
HCL 43 din 23.04.2019. privind acordarea de sprijin financiar unor biserici
HCL 42 din 23.04.2019. privind modificarea HCL 100 2016, de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție și contribuția locală pentru investițiile Școală Gimnazială Câmpeni – Reabilitare grupuri sanitare și accese și Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni
HCL 41 din 23.04.2019. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Modernizare rețea iluminat iluminat public Valea Bistrii
HCL 40 din 23.04.2019. privind modificarea HCL 21/2017 de aprobare a Regulamentului de acordare a Ajutoarelor deUrgență, modificat prin HCL 67/2017
HCL 39 din 23.04.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 16.04.2019
HCL 38 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 100 per 2016 de aprobare a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție, și contribuția locală pentru investițiile ”Școală Gimnazială Câmpeni – Reabilitare grupuri sanitare și accese” și ”Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni – Reabilitare cantină socială”

HCL 37 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 30 per 2017 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 36 din 16.04.2019. privind modificarea HCL 58 per 2018 de aprobare a unor documentații tehnico-economice
HCL 35 din 16.04.2019. privind aprobarea unor documentații tehnico-economice
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Tomușești
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Dealu Bistrii
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Botești
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Fața Abrudului
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Dealu Capsei
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Poduri
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Certege
» Anexă la HCL 35/16.04.2019 – documentație Lespezi
HCL 34 din 16.04.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 29.03.2019
HCL 33 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 74368 Câmpeni
HCL 32 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 72074 Câmpeni
HCL 31 din 29.03.2019. privind dezmembrarea unui imobil (NR. CADASTRAL 74353)
HCL 30 din 29.03.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 71070 Câmpeni
HCL 29 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numiților BOBARIU VIOREL și BOBARIU DANIELA
HCL 28 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numiților TOADER CONSTANTIN și TOADER OLIVIA
HCL 27 din 29.03.2019. privind propunerea de atribuire teren conform Legii 18 din 91 repub. cu modif. și complet. ulterioare, numitei FER FLORIȚA
HCL 26 din 29.03.2019. privind aprobarea cotizației orașului Câmpeni pentru anul 2019 la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”SALUBRIS” Alba, la care or. Câmpeni este membru asociat

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 25.02.2019
HCL 25 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul orășenesc Câmpeni
HCL 24 din 25.02.2019. privind încetarea contractului de concesiune nr. 3248 din 31.05.2001
HCL 23 din 25.02.2019. privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
HCL 22 din 25.02.2019. privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
HCL 21 din 25.02.2019. privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Câmpeni
HCL 20 din 25.02.2019. privind acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2019
HCL 19 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra străzii ZORILOR
HCL 18 din 25.02.2019. privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietatepublică a orașului Câmpeni asupra străzii CRIȘAN
HCL 17 din 25.02.2019. privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 70337-C1-U2-Câmpeni
HCL 16 din 25.02.2019. privind modificare HCL 68 per 2017 de aprobare a întocmirii amenajamentului pastoral pentru UAT CÂMPENI de către Direcția pentru Agricultură Județeană Alba
HCL 15 din 25.02.2019. privind dezmembrarea unui imobil (nr. cadastral 70177)
HCL 14 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și Asociația Filantropia ortodoxă filiala Câmpeni în vederea susținerii funcționării serviciului social de îngrijire a persoanelor vârstice la domiciliu în orașul Câmpeni
HCL 13 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Scoala Gimnazială Câmpeni și Asociația Sportivă Școlară ”VIITORUL” Câmpeni
HCL 12 din 25.02.2019. privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al orașului Câmpeni
HCL 11 din 25.02.2019. privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local, Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni și Asoc. Sportivă Școlară ”Av. Iancu” Câmpeni
HCL 10 din 25.02.2019. privind acordarea unui mandat special reprezentantului Conciliului local în AGA la ADI APA ALBA
HCL 9 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”Salubritate Apuseni” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 8 din 25.02.2019. privind aprobarea cotizației or. Câmpeni pentru anul 2019, la ADI ”APA ALBA” Câmpeni, la care or. Câmpeni este membru asociat
HCL 7 din 25.02.2019. privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2018
HCL 6 din 25.02.2019. privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza or. Câmpeni pentru anul 2019-2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 06.02.2019
HCL 5 din 06.02.2019. privind modificarea HCL 30 per 2017 (art.7, art. 10) de aprobare a unor documentatii tehnico-economice
HCL 4 din 06.02.2019. privind alegerea președintelui de ședință

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 09.01.2019
HCL 3 din 09.01.2019. privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31.12.2018. și aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar al bugetului local și al activităților finanțate din venituri proprii ale orașului Câmpeni și instituțiilor subordonate
HCL 2 din 09.01.2019. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2019
HCL 1 din 09.01.2019. privind alegerea președintelui de ședință