Anunț nr 10527/18.08.2022 cu privire la examen de promovare în grad profesional
Anunț nr. 11476 din 08.09.2022 cu privire la selecția dosarelor la concursul pentru promovare în grad profesional superior din data de 20.09.2022 – proba scrisă 
Rezultatul probei scrise pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut din data de 20.09.2022
Rezultatul probei interviu pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut (21.09.2022, ora 13:00)
Rezultatul final pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut (21.09.2022, ora 14:00)

*
Anunț nr 10526/18.08.2022 cu privire la examen de promovare în grad profesional
Anunț nr 11475 din 08.09.2022 cu privire la selecția dosarelor la concursul pentru promovare în grad profesional superior din data de 19.09.2022 – proba scrisă
Rezultatul probei scrise pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut, din data de 19.09.2022
Rezultatul probei interviu pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut (19.09.2022, ora 15:00)
Rezultatul final pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut (19.09.2022, ora 15:30)

*