Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Câmpeni numite prin Hotărârea cu nr. 97/12.11.2020:


Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură:

CRIȘAN ILIE
COSTACHE ȘTEFAN
MĂNESCU COSMIN-OVIDIU
COSTEA MIHAI-MARIUS
RAIU AUGUSTIN

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism :

BONCUȚ-LAZĂR IOAN
LEAHU MARIUS-FLORIN
COSTEA MIHAI-MARIUS
STOICA ANDREI
RAIU AUGUSTIN

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie:

ȘENILĂ DANIEL-IOAN
CHIRILĂ LILIANA-MARINELA
BOBAR ILIE-TUDOR
CÎRA-GRIGORESCU GABRIEL
MIHON NICOLAE

 Comisia juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii:

STOICA ANDREI
CÎRA-GRIGORESCU GABRIEL
CHIRILĂ LILIANA-MARINELA
BONCUȚ -LAZĂR IOAN
VACANT PSD