MODALITĂȚI DE OBȚINERE A BENEFICIILOR SOCIALE:

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

Acte necesare
Cerere tip

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI – STIMULENT LUNAR

Acte necesare
Cerere tip

Formular tip – adeverință angajator

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Acte necesare
Cerere tip
Cerere modificare ajutor

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Informații și acte necesare
Cerere tip

STIMULENTUL EDUCAȚIONAL

Acte necesare
Cerere tip

INDEMNIZAȚIA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

Acte necesare
Model cerere

VENITUL MINIM GARANTAT (VMG)

Acte necesare
Cerere tip
Cerere modificare ajutor

HCL nr. 21_31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgență
HCL nr. 67_29.05.2017 privind modificarea HCL 21/2017 de aprobare a Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgență