TICHETELE DE PARCARE pentru zona cu plată se pot achiziționa începând cu data de 07.06.2021 de la următoarele unități de pe raza orașului Câmpeni:

Rivaly Super Market – str. Revoluției
Rivaly Autoservire – str. Revoluției
Rivaly Grand market – str. Oituz (scări colegiu)
Amigo Com Bazar – str. Moților
Brescia – str. Moților
Brescia – str. Avram Iancu
Monte Carlo – str. Libertății
VIC Marama – str. Meșteșugarilor
Studio Foto Mag Best Image – str. Avram Iancu (Jimmy)
Ozana Marc SRL – Florăria Ancuța

TICHETE în valoare de:

  • 3 lei/ oră; 
  • 11 lei/ zi

ABONAMENTELE DE PARCARE se eliberează în baza unei cereri (formularul se primește de la primărie) la care se anexează:

– copia actului de identitate;
– copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului;
– dovada achitării contravalorii abonamentului.

ABONAMENTE în valoare de:

  • 30 lei/ 1 lună; 
  • 75 lei/ 3 luni;
  • 120 lei/ 6 luni.
  • 200 lei/ an calendaristic.

» Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de administrator pe perioada nedeterminată la compartimentul SSADPP din subordinea Consiliului Local Câmpeni

» Proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector specialitate II (data publicării 21.03.2021)

» Proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I – tâmplar, dulgher (data publicării 21.03.2021)

» Anunț concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de muncitor calificat gradul I (tâmplar, dulgher) și un post de muncitor calificat gradul I(mecanic, instalator instalații tehnico-sanitare, zidar) (data publicării 04.03.2022)

» Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții de Inspector specialitate – compartiment administrativ, la Serviciul SSADPP Câmpeni (data publicării 04.03.2022)

» Proiect al Regulamentului privind circulația rutieră, pietonală și parcarea autovehiculelor în orașul Câmpeni – spre consultare

» Anunț la data de 15.04.2021 referitor transfer personal

» Proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate IA la serviciul SADPP (data publicării 04.02.2021)

!!!  Începând cu data de 20.01.2021 se pot achita tarifele pentru abonamentele de parcare rezidențială și cu plată din orașul Câmpeni  !!!

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a unui post contractual – inspector de specialitate – la compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului de Salubrizare si Administrarea Domeniului Public si Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni (data publicării 20.01.2021.)

» Anunț concurs pentru ocuparea unei funcții de muncitor calificat pe perioada nedeterminata (22.10.2021)