01.08.2023 Concurs de promovare în grad profesional

» 09.08.2023, 13:30 Rezultat final
» 09.08.2023, 13:00 Rezultat -proba de interviu
» 09.08.2023, 12:30 Rezultat – proba scrisă
» Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de promovare în grad profesional la Com. Urbanism

………………………………………………

01.08.2023 Concurs de promovare în grad profesional

» 08.08.2023, 14:00 Rezultat final
» 08.08.2023, 13:30 Rezultat -proba de interviu
» 08.08.2023, 12:30 Rezultat – proba scrisă
» Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de promovare în grad profesional la Serviciul Finanțe Contabilitate Impozite și Taxe

………………………………………………

 

31.07.2023 Concurs de promovare în grad profesional

» 07.08.2023, 15:30 Rezultat final
» 07.08.2023, 14:45 Rezultat – proba de interviu
» 07.08.2023, 13:45 Rezultat – proba scrisă
» Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de promovare în grad profesional la Comp. Registru Agricol

………………………………………………

06.07.2023 Concursuri de promovare în grad profesional

» Anunț pentru organizarea concursului de promovare in grad profesional la Comp. Urbanism
» Anunț pentru organizarea concursului de promovare in grad profesional la Comp. Financiar Contabilitate și Taxe Impozite
» Anunț pentru organizarea concursului de promovare in grad profesional la Comp. Administratie publica locala, Referendum si Registru Agricol

………………………………………………

01.03.2023 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Inspector Investiții Proiecte:

» 03.04.2023 ora 15:15 Rezultat final – inspector Investitii proiecte
» 03.04.2023 ora 15:00 Rezultat proba interviu – inspector Investitii proiecte
» 03.04.2023 ora 13:00 Rezultat proba scrisa – inspector Investitii proiecte
» 24.03.2023 ora 9:00 Rezultate selecție dosare
» Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – Inspector Investiții Proiecte
» Informatii dosar concurs
» Condiții de ocupare a unei funcții publice
» Fișa postului.

………………………………………………

28.02.2023 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție – Consilier în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate și Taxe Impozite:

» 03.04.2023 ora 15:45 – Rezultat final 
» 03.04.2023 ora 15:00 – Rezultat proba interviu
» 03.04.2023 ora 14:00 – Rezultat proba scrisă
» 24.03.2023 ora 9:00 Rezultate selecție dosare
» Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – Consilier în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate și Taxe Impozite
» Condiții de ocupare a unei funcții publice
» Informații dosar concurs
» Fișa postului
………………………………………………

Rezultatul final (20.06.2022 ora 15:30)

Rezultat interviu (20.06.2022 ora 15:00)

Rezultatul concursului pentru promovare îngrad profesional – proba scrisă (20.06.2022, ora 13:00)

Rezultatul selecției dosarelor (14.06.2022)
Anunț examen de promovare organizat în data de 20.06.2022 (20.05.2022)

………………………………………………

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere -Sef Serviciu de Salubrizare si Administrarea Domeniului Public si Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni (data publicării: 9.12.2020)

» Anunț pentru suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual de șef serviciu

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere în cadrul Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni

!!! Având în vedere prevederile art. 27. alin. 3 din Legea nr,. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante. Vezi aici anunțul de suspendare.
» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de conducere în cadrul Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Câmpeni

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier la compartimentul Administrație publică locală, Referendum și Registru Agricol

» Anunț pentru organizarea concursului  pentru funcția publică de execuție consilier la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartiment Urbanism, în data de 17.02.2020.

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție de șofer I la compartimentul Corp control comercial, autorizare și transport public local

» Anunț pentru organizarea concursului de promovare în grad profesional în data de 06.05.2019.

» LISTA CONCURSURILOR ORGANIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CÎMPENI ÎN VEDEREA RECRUTĂRII DE PERSONAL