*
HCL 87 din 22.06.2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Câmpeni
*
Organigrama și Statul de funcții ale UAT Cîmpeni actualizare noiembrie 2018
*

PRIMARUL ORAȘULUI CÂMPENI

PAȘCA CRISTIAN-DAN  
 Profesia:  profesor
 Tel: 0258 771 215 interior 13
 Mobil : 0730 011 900
 E-mail: primaria_cimpeni@yahoo.com
 

VICEPRIMARUL ORAȘULUI CÂMPENI

GOG VALENTIN-TIBERIU 
 Profesia:  economist
 Tel: 0258 771 215 interior 14
 Mobil: 0730 011 901
 E-mail: primaria_cimpeni@yahoo.com

 SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CÂMPENI

Secretar RĂDAC CRISTINA-CORINA
Profesia: Inginer, Jurist
Tel: 0258 771 215 interior 15

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL ORAȘULUI CÂMPENI:

Administrator public POENAR MIHAELA
Profesia:  economist
Tel: 0258 771 215

SERVICIUL BUGET FINANȚE CONTABILITATE IMPOZITE ȘI TAXE

 

Șef serviciu VÂRCIU VIORICA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 34


 

Inspector LAZEA MARCELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 21


 

Inspector POTINTEU MARIA-OTILIA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 21


Consilier AVRAM GEORGE-DAN
Profesia: Matematician-informatician
Tel: 0258 771 215 interior 21

 

Inspector de specialitate MIHEȚ ALEXANDRA-ELENA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 21


IMPOZITE ȘI TAXE
:

 

Consilier MIHON GIANINA-MARIA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

 

Consilier CORCHEȘ IOAN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

 

Consilier MIHON NICOLAE-IOAN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 22

 

CASIERIE și RELAȚII CU PUBLICUL:

 

Referent de specialitate BOTA IULIANA-CRISTINA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 18

 

 

Inspector CORCHEȘ MARIANA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 18

 

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI:

 

Arhitect șef CRAMBA TANIA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

 

COMPARTIMENT URBANISM:

 

Consilier ONEȚ ELENA-DANIELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 19

 

COMPARTIMENT INVESTIȚII PROIECTE:

 

Consilier BUCEA CRISTIAN-VASILE
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

 

Inspector GOIA FLORIN-TRAIAN
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 19

COMPARTIMENT CADASTRU:

 

Inspector JOLDEȘ MARIN-MARINEL
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 17

 

COMPARTIMENT PATRIMONIU:

Consilier NAPEU ALINA-VERONICA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 25

Referent ȚARA EMILIA-MIHAELA
Profesia: licențiat în drept
Tel: 0258 771 215 interior 25

COMPARTIMENT INFORMATICĂ:

 

Inspector BALEA ANADA
Profesia: informatician
Tel: 0258 771 215 interior 27

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

Consilier NICULA CĂLIN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 32

 

 

Inspector BERINDEI PARASCHIVA-LIVIA
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 32

 

Inspector CIOICA ANDREEA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 32

 

Inspector NEAGU IONELA
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 32

 

Inspector Stare Civilă MICLEA LACRĂMIOARA-IULIANA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 16

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DIRECTOR EXECUTIV
temporar vacant

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

 

Inspector PLEȘA LUCIA
Profesia: licențiat în asistență socială
Tel: 0258 771 215 interior 28

 

 

Inspector MOCAN CLAUDIA
Profesia: licențiat în teologie-asistență socială
Tel: 0258 771 215 interior 27

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ COMUNITARĂ:

 

Asistent medical comunitar DRĂGOIU ELENA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 215 interior 35

 

 

Asistent medical comunitar MUCEA CORNELIA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 215 interior 35


COMPARTIMENT PENTRU PROBLEMELE ROMILOR:

 

Referent BERINDEI SONIA-ELENA
Tel: 0258 771 215 interior 35

 

CABINET MEDICAL ȘCOLAR CU SEDIUL LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII CÂMPENI:

Asistent MOTORA ADRIANA-VALERIA
Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 560

 


Asistent FORTUNĂ LOREDANA

Profesia: asistent medical generalist
Tel: 0258 771 560

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN:


Auditor PILEA MARIA

Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 37

 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT REGISTRATURĂ:

 

Inspector TUTUIAN MARIA-CRENGUȚA
Profesia: sociolog
Tel: 0258 771 215 interior 11

 

COMPARTIMENT JURIDIC:

 

Consilier juridic ONEȚ IOAN
Profesia: jurist
Tel: 0258 771 215 interior 20

 

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL:

 

Consilier vacant
Profesia:
Tel: 0258 771 215 interior 24

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ REFERENDUM ȘI REGISTRUL AGRICOL:

Consilier SELAGE ANA
Profesia: licențiat în administrație publică
Tel: 0258 771 215 interior 24

Consilier ANDREȘ IOAN-CĂLIN
Profesia: inginer, jurist
Tel: 0258 771 215 interior 24

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE:

 

Consilier CORNEA CĂLIN
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 26

 

Consilier LAZEA RADU-MARIUS
Profesia: jurist
Tel:0258 771 215 interior 26

COMPARTIMENT ORGANIZARE SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE:

 

Inspector KOZOMOȘ LUCIAN
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 26

 

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ:

 

Inspector KOVACS ELENA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 27

 

COMPARTIMENT REȚEAUA ELECTRONICĂ A COMUNITĂȚII LOCALE:

 

Inspector de specialitate TODEA EUGEN-VIOREL
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 35

 

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR:

Consilier primar MOTORA MIHAI-ROMAN
Profesia:
Tel: 0258 771 215

Consilier primar MATEI CONSTANTIN-DORIN
Tel: 0258 771 215

COMPARTIMENT CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ CÂMPENI:

 

Inspector – director turism BOCȘA OLIMPIA
Profesia: licențiat în geografie
Tel: 0258 772 926

 

 

Inspector – agent turism ANCA MIRELA
Profesia: licențiat în administrație publică
Tel: 0258 772 926

 

MUZEUL ORĂȘENESC “AVRAM IANCU” CÂMPENI și
MUZEUL “BECIUL LUI HOREA” CÂMPENI:

Custode sală – vacant
Profesia:
Tel: 0258 771 215 interior 31

BIBLIOTECA ORAȘENEASCĂ “AVRAM IANCU” CÂMPENI:

 

Bibliotecar NICULA ILEANA-DANIELA
Profesia: economist
Tel: 0258 771 215 interior 31
E-mail: biblioteca_cimpeni@yahoo.com

 

Bibliotecar BÂLDEA IOANA-NICOLETA
Profesia: inginer
Tel: 0258 771 215 interior 31

COMPARTIMENT CULTURĂ:

 

Referent IGNA CORNEL
Profesia: Studii medii
Tel: 0258 771 215 interior 30, Mobil: 0740 914 106
E-mail: igna.cornel@yahoo.com

 

 

Casier PATIȚIA ILEANA
Profesia: Studii medii
Tel: 0258 771 215 interior 30

 

Inspector SICOE VIOREL-VASILE
Profesia: Economist
Tel: 0258 771 215 interior 30

 

Magazioner DALEA VIRGIL-IOAN
Profesia: mecanic mașini și utilaje
Tel: 0745 310 642

 

POLIȚIA LOCALĂ CÂMPENI:

 

Șef serviciu SUCIU VOICHIȚA-LAURA
Profesia: licențiat în litere

 

Polițist local CORCHEȘ DAN-GEORGE
Profesia: studii medii – tehnician veterinar

 

Polițist local COLDA IOANA-MARIA
Profesia: economist

 

 

 

Polițist local GHERGHEL BIANCA-MARIA
Profesia: inginer protecția mediului


Polițist local MIHON NICOLAE
Profesia: licențiat în drept

 

Polițist local NARIȚA SIMONA-LIVIA
Profesia: licențiat în științe administrative

 

 

 

Polițist local NEAG GHEORGHE
Profesia: studii medii – tehnician silvic

Polițist local ONEȚ BOGDAN-EMIL
Profesia: licențiat în contabilitate și informatică de gestiune

 

 

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Mobil: 0730 011 913
Tel: 0258 771 215 interior 23
BURZ NICOLAE

BERINDEI VALENTIN
GLIGOR MIRCEA-SERAFIM

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC:

Îngrijitoare GOIA MARIANA-ELENA
Muncitor calificat – vacant