Primăria orașului Câmpeni demarează o sesiune de înscrieri pentru tinerii din orașul Câmpeni cu vârstă cuprinsă între 16-29 ani, fără ocupație (care nu sunt angajați și nu urmează nici o formă de educație), în cadrul proiectului ”TINERI PENTRU VIITOR” derulat prin Fondul Social European – Programul POCU – Axa prioritară ”Locuri de muncă pentru tineri”.

În urma înscrierilor vor fi selectați un număr de aproximativ 25  tineri care vor beneficia de :

* Cursuri TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Calculatoare), digitalizare – gratuite
* Cursuri de formare profesională ”competențe antreprenoriale” – gratuite
* Dobândirea unei calificări – gratuit
* În urma acestor cursuri, vor fi selectate 12 idei de afacere care vor primi o finanțare de 25.000 EURO (ajutor de minimis) pentru înființare.

Parteneri: Asociația ”Un pas înainte Alexandra” și Asociația ”Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ECOSTUDY”.

Pentru mai multe informații și pentru depunerea solicitării, persoanele interesate se pot adresa Departamentului Informatică din cadrul primăriei (având în posesie cartea de identitate și o copie a certificatului de naștere). Aici vor primi informații și sprijin necesar pentru întocmirea dosarului de înscriere.
* Persoană de contact Balea Anada
* Telefon 0740 270 232
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 10 noiembrie 2022

„Investiția în tine este cea mai bună investiție pe care o vei face vreodată. Nu numai că îți va îmbunătăți viața, ci va îmbunătăți viața tuturor celor din jurul tău. ” – Robin Sharma