» Rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2022 prin HCL 109 din 22.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022

» BILANȚ. Încasări și plăți la 30.06.2022

» BUGETUL INIȚIAL: HCL 19 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2022

 

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022:

» Raport de specialitate la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

» Referat de aprobare privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022

» (proiect) ANEXA la HCL – NIVEL IMPOZITE SI TAXE LOCALE INDEXATE pentru anul fiscal 2022

Șef serviciu Vârciu Viorica

 

Proiectul de hotărâre nr 6806 din 17.05.2021 privind modificarea HCL 122 per 2016 de aprobarea a Regulamentului de acordare al premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice

» Proiectul de buget pentru anul 2021

» Anexa BVC an 2020 – provizoriu

» Lista provizorie a obiectivelor de investitii multianuală din execedent buget local și fonduri externe nerambursabile

 

» Rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019 prin HCL 126 din 27.11.2019.

» Rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019 prin HCL 90 din 23.09.2019.

» Rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019 prin HCL 74 din 19.07.2019.

» Rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2019 prin HCL 70 din 15.07.2019.

» Contul anual de execuție al bugetului local al orașului Câmpeni pe anul 2019 aprobat prin HCL 53/30.05.2019.

» Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pe anul 2019 aprobat prin HCL 46 din 23.04.2019.

» Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pentru anul 2019 din 02.04.2019.

» Impozite și taxe locale la nivelul orașului Câmpeni în anul 2019 aprobate prin HCL nr. 2/09.01.2019.

» Rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018 prin HCL 106/24.09.2018

» Bugetul inițial de venituri și cheltuieli al UAT Cîmpeni pentru anul 2018 aprobat prin HCL 18/15.02.2018.

Șef serviciu Vârciu Viorica