» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere -Sef Serviciu de Salubrizare si Administrarea Domeniului Public si Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni (data publicării: 9.12.2020)

» Anunț pentru suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual de șef serviciu

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere în cadrul Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni

!!! Având în vedere prevederile art. 27. alin. 3 din Legea nr,. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante. Vezi aici anunțul de suspendare.
» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de conducere în cadrul Serviciului de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Câmpeni

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier la compartimentul Administrație publică locală, Referendum și Registru Agricol

» Anunț pentru organizarea concursului  pentru funcția publică de execuție consilier la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartiment Urbanism, în data de 17.02.2020.

» Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție de șofer I la compartimentul Corp control comercial, autorizare și transport public local

» Anunț pentru organizarea concursului de promovare în grad profesional în data de 06.05.2019.

» LISTA CONCURSURILOR ORGANIZATE ÎN ANUL 2017 DE CĂTRE PRIMĂRIA ORAȘULUI CÎMPENI ÎN VEDEREA RECRUTĂRII DE PERSONAL