(25.08.2022) Proces verbal la 25.08.2022 urmare a încheierii probelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de consilier achiziții publice

(22.08.2022) Proces verbal la 22.08.2022 urmare a susținerii probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul compartimentului Achiziții Publice
(17.08.2022, ora 15:30) Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante – consilier achiziții publice organizat în data de 22.08.2022
Pentru ocuparea postului vacant la compartimentul Investiții nu au fost depuse cereri.
(21.07.2022) Anunț pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de consilier Achiziții publice
(21.07.2022) Anunț pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de inspector Investiții-Proiecte din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului