PRIMARIA ORASULUI CIMPENI

Registrul agricol


ORASUL CIMPENI - CONSILIUL LOCAL

REGISTRU AGRICOL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SI REFERENDUM

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI


                                                                    Inspector KOZOMOS OANA 

        Producatorii detinatori de cota de lapte pentru vanzari directe ce trebuie sa depuna declaratiile anuale privind vanzarile, respectiv livrarile, realizate in anul de cota 2008/2009.
        Anul de cota se incheie la 31 martie 2009, iar declaratiile anuale trebuie completate si depuse la centrele APIA pana la data de 14 mai 2009, inclusiv. Aceste declaratii trebuie depuse de catre producatorii care detin cota pentru vanzari directe si de catre cumparatorii de lapte.


        Producatorii detinatori de cota pentru vanzari directe trebuie sa completeze declaratia anuala pe baza datelor din Caietul fermierului.  In functie de cota detinuta, Caietul fermierului este de doua tipuri, tip A (pentru producatorii care detin cota mai mare de 5.000 de kilograme) si tip B (pentru o cantitate mai mica de 5.000 de kilograme). Producatorii au obligatia sa depuna aceasta declaratie anuala la centrele locale APIA, pana la data de 14 mai 2009, inclusiv. Producatorul care detine cota pentru vanzari directe trebuie sa depuna declaratia anuala chiar daca nu a comercializat lapte sau produse lactate in cursul anului de cota.


         De asemenea, cumparatorii trebuie sa depuna, la centrele judetene APIA, declaratia anuala privind cantitatea de lapte livrata in anul de cota 2008/2009, termenul limita fiind tot 14 mai 2009.


         Pentru fiecare zi calendaristica de intarziere dupa termenul de 15 mai, producatorii si cumparatorii risca penalizari de 0,01 la suta, calculate din cantitatea alocata pentru vanzari directe, respectiv pentru livrari. De asemenea, producatorul care nu respecta termenele si obligatiile privind declaratia anuala risca sa piarda dreptul de a comercializa lapte, prin retragerea cotei la rezerva nationala. In egala masura, cumparatorul care nu trimite declaratia anuala risca sa piarda dreptul de a achizitiona lapte de la detinatorii de cota.


        Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

       

        Se incadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranzitie, avand in vedere faptul ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pietei unice.


        Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimliniti la data depunerii cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.
 • este situata pe teritoriul tarii.
 • este inregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.
 • comercializeaza o parte din producta agricola Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi – subzistenta.

        Prima pe exploatatie de bovine:

        Se acorda producatorilor agricoli o singura data pe an pentru exploatatiile nou infiintate in perioada 01.02.2008-31.01.2009 in functie de efectivul de bovine identificate si inregistrate la data de 31.01.2009,care indeplimnesc cumulativ urmatoarele conditii :


 1. exploatatia sa fie de minim 3 capete de bovine la 31.01.2009
 2. virsta bovinelor sa fie de minimum de 6 luni la 31.01.2009
 3. exploatatia sa fie inregistrata in Registrul National al exploatatiilor la data solicitarii primei
 4. sa nu aiba datorii restante la bugetul statului sau la bugetul local


        Documentele necesare acordarii primei:

        Pentru a beneficia de prima solicitantii trebuie sa depuna o cerere tip la centrul local Apia (Str.Horea,Nr.4). Cererea va fi insotita de urmatoarele documente :

 1. Copie CI/BI
 2. Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat
 3. Dovada cont bancar
 4. Documentul care atesta provenienta animalelor

        Fermierii pot beneficia de platile directe pe suprafata daca:

Completeaza si depun o cerere in termenul si forma ceruta de Apia carea sa fie inregistrata.

Utilizeaza o suprafata agricola care este intretinuta in bune conditii agricole si de mediu.

Suprafata indeplineste criteriile de marime (este mai mare de 1Ha si este compusa din parcele agricole eligibile egale sau mai mari de 0.3 sau 0.1ha pentru vii livezi.

      

        Sfaturi pentru producatorii agricoli:

 • sa declare efectivele de animale precum si modul in care utilizeaza suprafetele agricole aflate in proprietate sau in alte forme de organizare.
 • sa inregistreze la medicul veterinar orice modificare in exploatatie la efectivele de animale (fatari respectiv vinzari,cumparari etc.).
 •  sa solicite eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in ivederea vinzarii acestoara in Tirguri autorizate catre Biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei Orasului Cimpeni.
 • sa solicite eliberarea de Certificate de Producator pentru comercializarea produselor lactate respective altor produse agricole obtinute in gospodarie si vizarea acestora conform prevederilor legale.
 • sa se informeze in legatura cu modalitatile de obtinere a subventiilor agricole precum si sa fie mai receptivi la anunturile care se fac pentru a fii informati cit mai bine si in folosul fermierilor
 • sa-si curete terenurile dar sa nu incendieze miristile in vederea  evitarii declansarii unor incendii nedorite.
 • sa respecte masurile de agromediu pe care si le-au asumat odata cu accesarea platilor pe suprafata.
 • in vederea clarificarii unor nelamuriri pe care le au fermierii precum si a unei mai bune informari sa se adreseze Primariei Orasului sau Centrului local Apia (str.Horea,Nr.4).
                                            

        Orasul Cimpeni are 22 localitati componente impreuna cu reteaua stradala din zona centrala a orasului. In evidenta registrului agricol sunt pana in acest moment deschise 41 de volume cu un total de 2514 de pozitii deschise (gospodarii cu nr. la casa).

        Va prezentam in tabelul de mai jos situatia registrelor agricole cu numar de volum si numar de pozitii pentru toate localitatile componente si pentru reteaua stradala din orasul Cimpeni:

*     TIP 1 - CATEGORIE DIN CARE FAC PARTE PERSOANE CU DOMICILIUL IN ORASUL CIMPENI

**   TIP 2 - CATEGORIA STRAINASI DIN CARE FAC PARTE PERSOANE CU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITATI DAR CARE AU TEREN CU POZITIE DESCHISA PE RAZA ORASULUI CIMPENI

*** TIP 3 - DIN ACEASTA CATEOGIE FAC PARTE SOCIETATILE COMERCIALE


NR.

VOLUM

DENUMIRE LOCALITATE/ STRADA

NR. POZITII (GOSPODARII), TIP POZITIE

LOCALITATILE COMPONENTE

01

BOTESTI

54, *

01

SORLITA

15, *

02

BORLESTI

54, *

03

BONCESTI

51, *

04

COASTA VASCULUI

47, *

 05

CERTEGE

40, *

 05

DRIC

60, *

 06

DANDUT

45, *

 07

DEALUL BISTRII

35, *

 08

DEALUL CAPSEI

100, *

 09

PODURI

52, *

 09

FATA ABRUDULUI

48, *

 10

FLORESTI

68, *

 11

FURDUIESTI

78, *

 12

MIHOIESTI

59, *

 13

MOTORASTI

42, *

 14

PESTE VALEA BISTRII

25, *

 15

TOMUSESTI

27, *

 16

VALEA CASELOR

53, *

 17

VIRSI

100, *

 18

VALEA BISTRII I

26, *

 19

 VALEA BISTRII II

28, *

 20

DUMBRAVEI

28, *

RETEAUA STRADALA

 21

MOTILOR I

100, *

 22

MOTILOR II

 , *

 22

CASTANILOR

 , *

 22

MESTEACANULUI

 , *

 23

FANTANELE

 , *

 23

FORESTIERILOR

 , *

 23

ARDEALULUI

 , *

 24

CLOSCA

 , *

 24

CRISAN

 , *

 24

CAMPULUI

 , *

 24

TARINEI

 , *

 24

SALCAMULUI

 , *

 25

BRAZILOR

 , *

 25

LALELELOR

 , *

 25

NARCISELOR

 , *

26 TRANSILVANIEI I  96, *
27 TRANSILVANIEI II  63, *

28

HOREA I

 100, *

29

HOREA II

 50, *

30

TURZII

 45, *

 31

CUCULUI

 , *

 31

DEALULUI

 , *

 31

TUDOR VLADIMIRESCU

 , *

 31

REVOLUTIEI 1848

 , *

 32

LIBERTATII

 , *

 32

ARIESULUI

 , *

 32

MARASESTI

 , *

33

HOREA-retea stradala

 1, *

34

HOREA-retea stradala

 50, *

35

STRAINASI

49, **

35

PINILOR

 , *

 35

ZORILOR

 , *

 35

MESTEACANULUI

 , *

 36

BRADATEL

 , *

 36

OITUZ

 , *

 36

TEIULUI

 , *

 36

TRANDAFIRILOR

 , *

 36

SOCIETATI COMERCIALE

 26, ***

 37

HOREA III

 27, *

 37

STRAINASI

 73, **

 37

PIATA AVRAM IANCU

 50, *

 38

GARII

 , *

 38

IZVOARELOR

 , *

 39

BRATINESEI

 , *

 39

CATEDRALEI

 , *

 40

PRIMAVERII I

50, *

 41

PRIMAVERII II

5, *