PRIMARIA ORASULUI CIMPENI

EVIDENTA PERSOANELOR

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR CIMPENI

 

ORAR DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI-VINERI 08:00 - 16:00


       S.P.C.L.E.P. Cimpeni deserveste populatia orasului Cimpeni (8080 locuitori) si a localitatilor componente (Boncesti 151, Borlesti 100, Botesti 139, Certege 73, Coasta Vascului 99, Dandut 89, Dealu Bistrii 113, Dealu Capsei 263, Dric 121, Fata Abrudului 150, Floresti 173, Furduiesti 155, Mihoiesti 197, Motorasti 90, Peste Valea Bistrii 41, Poduri 130, Sorlita 28, Tomusesti 58, Valea Bistrii 375, Valea Caselor, 113, Varsi 184), precum si a celor 11 comune arondate (Arieseni, Albac, Avram Iancu, Bistra, Girda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scarisoara, Sohodol, Vadu Motilor, Vidra).

 

ACTE NECESARE PENTRU:

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

Persoana se prezinta cu cel  putin 15 zile  inainte de data expirarii valabilitatii actului de identitate, prezentand urmatoarele documente:

1. Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
3. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve);
4. Hotararea de divort definitiva si irevocabila, original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
5. Certificatul de deces al sotului/sotiei in original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
6. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc impreuna cu solicitantul in original si xerocopii; 
7.
Actul cu care se face dovada spatiului de locuit in original si xerocopie. In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit" ;

8. Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
9.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).
11. Cartea de alegator (pentru persoanele care detin carte de identitate);

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE IN CAZUL SCHIMBARII DOMICILIULUI

Persoana se prezinta in termen de 15 zile de la data mutarii, prezentand urmatoarele documente:

1. Actul de identitate si cartea de alegator (persoanele care poseda carte de identitate);
2. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
3. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve);
4. Hotararea de divort definitiva si irevocabila in original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
5. Certificatul de deces al sotului/sotiei in original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
6. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani, in original si xerocopie (unde este cazul);
7. Actul cu care se face dovada spatiului de locuit, in original si xerocopie. In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit" ;

8. Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
9.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE IN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORARII

In termen de 15 zile de la data constatarii pierderii, furtului sau deteriorarii, persoana este obligata sa se prezinte cu urmatoarele acte:

1. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
2. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve)
3. Hotararea de divort definitiva si irevocabila in original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
4. Certificatul de deces al sotului/sotiei in original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
5. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc impreuna cu solicitantul (originale si xerocopii); 
6.
Actul cu care se face dovada spatiului de locuit, in original si xerocopie; In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit" ; 
7. Alt document cu fotografie de data recenta (pasaport, permis de conducere, carte de alegator, livret militar, diploma, legitimatie de serviciu) - in original si xerocopie;
8.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
9.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
10. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc). Pe aceasta cerere, persoana va consemna ca se obliga ca, in termen de 48 de ore de la gasirea actului de identitate, se va prezenta la ghiseu pentru reglementarea situatiei;

Nota: In cazul furtului actului de identitate, cetateanul va prezenta si Dovada emisa de organul de Politie unde s-a reclamat fapta, in original si xerocopie, persoanele care nu detin nici un alt act cu fotografie depun si 2 fotografii de data recenta 3x4 cm.

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

Minorul se prezinta la ghiseu, la implinirea varstei de 14 ani, in ternem de maxim 15 zile, insotit de unul din parinti, parintele la care este incredintat, tutorele sau reprezentantul legal, cu urmatoarele documente:

1. Certificatul de nastere al minorului in original si xerocopie;
2. Actele de identitate ale ambilor parinti, al parintelui la care este incredintat (in cazul in care parintii sunt divortati), al tutorelui sau reprezentantului legal. Prezenta parintelui sau reprezentantului legal este obligatorie, impreuna cu minorul;
3.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
4.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
5. Certificatul de casatorie sau, dupa caz, sentinta de divort a parintilor (in sentinta trebuie sa se specifice la care din parinti este incredintat minorul), in original si xerocopie;
6. Actul de spatiu al parintilor (parintelui la care este incredintat), in original si xerocopie;
7. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu, se completeaza pe loc, se semneaza de catre minor si de catre parinte).

NOTA: In cazul in care parintii au domicilii diferite, este necesara declaratia data in fata lucratorului de evidenta a persoanelor sau declaratia notariala cu privire la domiciliul minorului, data de celalalt parinte.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

1. Certificatul de nastere, original si copie;

2. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

3. Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;

4. Fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;

5. Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;

6. Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;

7. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

 

ACTELE NECESARE APLICARII VIZEI DE RESEDINTA (FLOTANT)


1. Actul de identitate al celui care solicita viza de resedinta;
2. Actul de identitate al titularului spatiului de locuit, cu exceptia situatiei cand spatiul de cazare apartine unei institutii;
3. Actul cu care persoana fizica face dovada ca este titulara a spatiului de locuit in original si xerocopie. Prezenta gazduitorului este obligatorie pentru a semna in fata lucratorului de evidenta a populatiei. Exceptie: persoanele care au incheiat contract de inchiriere cu gazduitorul, contract inregistrat la Administratia Financiara. In cazul minorilor care solicita stabilirea resedintei este obligatorie prezenta unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal sau al tutorelui, dupa caz, pentru a semna in fata lucratorului de la ghiseu pe formularul tip.

4. Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
5. Cerere-tip (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE IN CAZUL MODIFICARII DATELOR DE STARE CIVILA

Persoana se prezinta in termen de 15 zile, solicitand eliberarea unui nou act de identitate, cu urmatoarele acte:

1.
Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
3. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve);
4. Hotararea de divort definitiva si irevocabila, original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
5. Certificatul de deces al sotului/sotiei original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
6. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc impreuna cu solicitantul (originale si xerocopii);
7. Actul cu care se face dovada spatiului de locuit, in original si xerocopie. In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarului este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit" ;
8.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
9.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
10. Actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila, original si xerocopie, (acolo unde este cazul);
11. Cartea de alegator (pentru persoanele care poseda carte de
identitate);

12. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

ELIBERAREA CARTII PROVIZORII DE IDENTITATE PERSOANEI CARE NU POSEDA TOATE ACTELE NECESARE ELIBERARII CARTII DE IDENTITATE, RESPECTIV CERTIFICATE DE STARE CIVILA SI/SAU ACT DE SPATIU.


1. Vechiul act de identitate expirat, deteriorat etc. (cand exista);
2.  3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, avand in partea de jos o banda alba, lata de 7 mm;
3.Documentele pe care solicitantul le poate prezenta din categoria celor cu care potrivit legii se poate face dovada numelui de familie si al prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu sau resedinta in original si copie;
4.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;

5. Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 1 RON; 
6. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANEI AFLATE TEMPORAR IN STRAINATATE

Imputernicitul acestei persoane se prezinta personal la ghiseu, cu urmatoarele acte:

1. Actul de identitate al imputernicitului in original si copie;
2. Procura consulara, data de titularul actului de identitate expirat ori deteriorat, la ambasada sau oficiul consular de cariera al Romaniei din tara in care se afla, in original;
3.Vechiul act de identitate expirat, deteriorat etc.;
4. 1 fotografie color, stampilata pe verso de catre consulat sau ambasada;
5. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
6. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve);
7. Hotararea de divort definitiva si irevocabila in original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
8. Certificatul de deces al sotului/sotiei in original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
9. Certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc impreuna cu solicitantul in original si xerocopii; 
10.
Actul cu care se face dovada spatiului de locuit, in original si xerocopie. In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit"

11.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
12.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;
13. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primeste de la ghiseu, se completeaza si se semneaza de catre imputernicit).
 
NOTA:
Daca se doreste si schimbarea domiciliului, acest lucru trebuie consemnat in mod explicit pe procura sau trebuie sa existe o alta procura consulara cuprinzand aceasta dorinta a persoanei aflate in strainatate.

 

ELIBERAREA CARTII PROVIZORII DE IDENTITATE PERSOANEI CARE ARE STATUT DE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE SI RESEDINTA IN ROMANIA 

1. Pasaportul emis de autoritatile romane, aflat in termen de valabilitate, in original si xerocopii dupa fila cu fotografie si datele personale, fila in care este aplicata mentiunea de "cetatean roman cu domiciliul in strainatate".
2. Certificatul de nastere in original si xerocopie;
3. Certificatul de casatorie in original si xerocopie (in cazul persoanelor casatorite sau vaduve)
4. Hotararea de divort definitiva si irevocabila in original si xerocopie (in cazul persoanelor divortate);
5. Certificatul de deces al sotului/sotiei in original si xerocopie (in cazul persoanelor vaduve);
6. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc impreuna cu solicitantul (originale si xerocopii);
7. Actul cu care se face dovada adresei de resedinta, in original si xerocopie. In cazul in care spatiul de locuit nu apartine solicitantului, prezenta proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimtamantul titulatului spatiului de locuit" ;
8. 3 fotografii de dimensiunile 3/4 cm, avand in partea de jos o banda alba, lata de 7 mm.;
9.
Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;
10.
Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 1 RON;
11. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (care se primeste de la ghiseu, se completeaza pe loc);

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA  SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

 

1.Certificatul de nastere, original si copie;

2.Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

3.Hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

4.Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;

5.Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;

6.Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

7.Pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;

8.Actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;

9. Dovada platii taxei extrajudiciare de timbru in valoare de 5 RON prin chitanta de la Casieria Primariei sau timbre fiscale mobile;

10. Chitanta reprezentand taxa de emitere a cartii de identitate de la Casieria Primariei in valoare de 7 RON;

11. Chitanta de la Trezorerie in valoare de 41 RON - "Taxa restabilire domiciliu";

12.Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (care se primeste de la ghiseu si se completeaza pe loc).

 

TAXA DE TIMBRU SI CONTRAVALOAREA  CARTII DE IDENTITATE

 

TAXA DE TIMBRU PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE = 5 RON

CONTRAVALOARE CARTII DE IDENTITATE = 7 RON

CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII = 1 RON

 

 


!!! ATENTIE !!! Conform noilor reglementari nu se mai  includ minorii sub 14 ani in pasapoartele parintilor !!!


!!!  Pentru eliberarea pasapoartelor,  adresati-va serviciului competent din municipiul Alba-Iulia, Piata Iuliu Maniu, nr.14 !!!

 

!!!  Permisele de conducere si certificatele de inmatriculare a vehiculelor  se elibereaza de catre serviciul competent din municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, nr. 14 !!!» REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CIMPENI -
» Cerere de eliberare a actului de identitate -
» Declaratie pentru luare in spatiu locativ -
» Declaratie pentru luare in spatiu locativ prin mandatar -
» Declaratie privind evidenta, domiciliul sau resedinta -
» Cerere de eliberare a actului de identitate ca urmarea a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania -
» Cerere de eliberare a actului de identitate pentru romanii cu domiciliul in strainatate -
» Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei -
» Serviciul P.C.L. EVIDENTA PERSOANELOR VA INFORMEAZA: -
» actualizare 2015 INFORMATII REFERITOARE LA TAXA DE TIMBRU SI CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE -
» 2015.09.10. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui FURDUI ANDREI-IOAN si a drei SARBU SIMONA-ELENA -
» 2015.09.10. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui JOLDES IOAN si a drei PINTILIE DANIELA -
» 2015.09.11. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui MORAR ADRIAN si a drei BERINDEIE DANIELA-ELENA -
» 2015.08.27. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui SCHNEIDER DORU-STEFAN si a drei BORLEA DOINA-RUSALIA -
» 2015.08.31. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui PAVEN HORIA-VIOREL si a drei ILIES LIGIA-MIORITA -
» actualizare 2015 CERERE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI SI LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ACEASTA -
» actualizare 2015 CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE SI LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU FIECARE SITUATIE IN PARTE -
» actualizare 2015 CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA SI LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU FIECARE SITUATIE IN PARTE -
» 2015.09.14. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui CURTICIU MARIUS-CRISTIN si a drei FURDUI MARIA-ANGELA -
» 2015.09.14. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui BRICIU ALIN-CONSTANTIN si a drei IONELE ANCA-MARIA -
» 2015.09.15. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui IFRIM COSTEL si a drei BURSUC MARIA -
» 2015.09.29. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui GLIGOR MARIAN-CONSTANTIN si a drei ONET ELENA ANCA -
» 2015.10.08. Publicatie privind inregistrarea Declaratiei de casatorie a dlui PLESA SOFRON si a drei TAMAS ANGELA -