PRIMARIA ORASULUI CIMPENI

SALUBRITATE

ORASUL CIMPENI reprezentat prin

CONSILIUL LOCAL detinator al 80% capital social la

SC SALUBRITATE APUSENI SRL

                   

        Serviciul Public „GOSPODARIE COMUNALA” Cimpeni a fost infiintat in baza H.C.L. nr.20/28.03.2003 cu respectarea prevederilor Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala. Activitatea efectiva a serviciului a inceput cu data de 01.06.2005, data de la care S.C. Goterm S.A. a incetat prestarea serviciului de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere.

      

        Activitatea Serviciului Public a fost structurata pe doua ramuri:

 • Sector Salubrizare, in cadrul caruia se presteaza serviciul de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere;

     

 • Sector Administrarea Domeniului Public, prin intermediul caruia se asigura desfasurarea activitatilor de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie (curatat, igienizat si decolmata rigole; decolmatat si curatat albii; reparat si intretinut drumuri vicinale si strazi; pavare trotuare; reparatii mobilier urban; refacere marcaje rutiere; deszapezirea si combaterea poleiului, lucrari de amenajare a orasului pentru diferite manifestatii, etc.), a maturatului stradal, intretinere parcuri si spatii verzi. Mentionez ca acest sector a existat in cadrul Primariei Cimpeni si inainte de organizarea Serviciului Public, dar sub o alta denumire.

        Schema de personal a Serviciului Public a cuprins un numar de 33 persoane, repartizate astfel: sef serviciu - 1 persoana; administrator - 1 persoana; sector administrarea domeniului public - 14 persoane; sector salubrizare - 17 persoane;

        Dotarea cu masini,utilaje si recipienti pentru colectarea rezidurilor menajere a Serviciului Public, a constat in:

 • autocompactor cu capacitatea de 15 m.c.(incepand cu luna martie 2006);
        
 • autocompactor cu capacitatea de 22 m.c.(incepand cu luna mai 2008);
       
 • autospecializata (autocontainiera);
 • automaturatoare cu capacitatea de 6 m.c.(incepand cu noiembrie 2008);
 • tractor cu remorca;
 • greder semipurtabil;
 • buldoexcavator;
 • eurocontainere 1,1 m.c.- 44 buc.;
 • containere 4 mc. - 10 buc.;
 • pubele 0,125 m.c. - 700 buc.;
 • cosuri de gunoi stradale - 70 buc.

Numar de contracte incheiate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 1224 1362 1390 1405
2 Contracte persoane juridice 159 188 194 349
  Total contracte 1383 1550 1584 1754

Cantitati deseuri contractate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 3022 4541 4772 5028
2 Contracte persoane juridice* 1332 4540 6361 8111
  Total contracte 4354 9081 11133 13139
* In categoria persoanelor juridice au fost incluse si primariile din cele 7 comune.

Valoarea productiei realizate, pe ani:


2005 2006 2007 2008
138.357,00 296.617,00 441.178,00 537.208,00
» 05.05.2009. Informare a Serviciului Public Gospodarie Comunala Cimpeni referitoare la activitatea desfasurata in anul 2008 -
» 17.08.2015. Informare referitoare la activitatea desfasurata -