Acte necesare la eliberarea autorizației de construire Anexa la cererea pentru eliberarea autorizației de construire Anunț începere executare lucrări de construire și acte necesare Anunt încheiere lucrări de construire și acte necesare Cerere eliberare autorizație de construire Cerere tip prelungirea…

Vezi mai mult

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism Cerere eliberare certificat de urbanism și acte necesare Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă Cerere prelungire certificat de urbanism Declaratie CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU ANUL 2018: SITUAȚIA CERTIFICATELOR DE URBANISM…

Vezi mai mult

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE – CONFORM HCL NR. 2 din 2018  

Vezi mai mult