Situație privind serviciul datoriei publice locale al UAT oraș Cîmpeni Hotărâri ale comisiilor de autorizare a împrumuturilor Calculul gradului de îndatorare a Bugetului local al UAT oraș Cîmpeni în urma contractării de împrumut pe baza datelor extrase din bugetul local…

Vezi mai mult

» 02.04.2019: Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Câmpeni pentru anul 2019 » 10.01.2019: Impozite și taxe locale la nivelul or. Câmpeni în anul 2019 » 24.09.2018: Rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018 » 15.02.2018: BUGETUL INIȚIAL…

Vezi mai mult