Situație privind serviciul datoriei publice locale al UAT oraș Cîmpeni Hotărâri ale comisiilor de autorizare a împrumuturilor Calculul gradului de îndatorare a Bugetului local al UAT oraș Cîmpeni în urma contractării de împrumut pe baza datelor extrase din bugetul local…

Vezi mai mult

» 15.02.2018. BUGETUL INIȚIAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL UAT CÎMPENI PENTRU ANUL 2018 » 24.09.2018. Rectificarea bugetului orașului Cîmpeni pe anul 2018 » 02.11.2018. Propuneri impozite și taxe locale pentru anul 2019 – spre consultare

Vezi mai mult