HCL 135 din 22.11.2018 privind aprobarea organigramei, statul de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, la nivelul orașului Cîmpeni HCL 134 din 22.11.2018 privind modificarea programului anual 2018 al achizițiilor publice…

Vezi mai mult